ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - HÓA HỌC 9

Bình chọn:
4.2 trên 101 phiếu
Đề thi học kì 2 hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 phòng giáo dục thị xã Bến Cát

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 phòng giáo dục thị xã Bến Cát với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì II môn Hóa lớp 9 sở GD-DT Bến Tre

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 sở giáo dục thị xã Bến Tre với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì II năm học 2019 - 2020 trường THCS Tân Tiến - Bình Phước có lời giải

Đề thi học kì II năm học 2019 - 2020 trường THCS Tân Tiến - Bình Phước có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Đề thi học kì II Hóa 9 năm học 2019 - 2020 sở GD - ĐT Đà Nẵng có lời giải

Đề thi học kì II Hóa 9 năm học 2019 - 2020 sở GD - ĐT Đà Nẵng có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Đề thi hết học kì II năm học 2017 - 2018 phòng giáo dục thành phố Cao Bằng có lời giải

Đề thi hết học kì II năm học 2017 - 2018 phòng giáo dục thành phố Cao Bằng có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Đề thi hết học kì II năm học 2018 - 2019 sở GD - ĐT Bến Tre có lời giải

Đề thi hết học kì II năm học 2018 - 2019 sở GD - ĐT Bến Tre có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Đề thi hết học kì II năm học 2017 - 2018 phòng GD-DT thành phố Huế

Đề thi hết học kì II năm học 2017 - 2018 phòng GD-DT thành phố Huế có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn hóa lớp 9

Tóm tắt đầy đủ, xúc tích chương trình hóa học lớp 9 để phục vụ cho kỳ thi hết học kì II

Xem lời giải

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem lời giải