Đề thi học kì 1 của các trường có lời giải – Mới nhất

Bình chọn:
4.8 trên 63 phiếu
Đề thi học kì 1 hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở giáo dục Vĩnh Phúc

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở giáo dục Vĩnh Phúc với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD Quận 2

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD Quận 2 với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Trần Quốc Toản

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Trần Quốc Toản với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS An Lạc

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS An Lạc với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD Hóc Môn

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD Hóc Môn với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Bình Chiểu

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Bình Chiểu với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD Giá Rai

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD Giá Rai với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 1 hoá lớp 9 năm 2020 - 2021 THCS Nguyễn Trãi - Châu Đốc có đáp án và lời giải chi tiết

Giải đề thi học kì 1 hoá lớp 9 năm 2020 - 2021 THCS Nguyễn Trãi - Châu Đốc có đáp án và lời giải chi tiết ngắn gọn và bổ sung nhiều chú ý quan trọng

Xem chi tiết

Giải đề thi học kì 1 hoá lớp 9 năm 2020 - 2021 thành phố Thủ Dầu Một có đáp án và lời giải chi tiết

Giải đề thi học kì 1 hoá lớp 9 năm 2020 - 2021 thành phố Thủ Dầu Một có đáp án và lời giải đầy đủ và có chú ý quan trọng chi tiết.

Xem chi tiết

Giải đề thi học kì I Hóa học 9 Sở GDĐT Thừa Thiên Huế có đáp án và lời giải chi tiết

Giải đề thi học kì I Hóa học 9 Sở GDĐT Thừa Thiên Huế có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Giải đề thi hết học kì I Hóa 9 năm học 2020 - 2021 phòng GDĐT thành phố Phan Rang có đáp án và lời giải chi tiết

Giải đề thi hết học kì I Hóa 9 năm học 2020 - 2021 phòng GDĐT thành phố Phan Rang có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Giải đề thi hết học kì I Hóa 9 thành phố Lạng Sơn có đáp án và lời giải chi tiết

Giải đề thi hết học kì I Hóa 9 thành phố Lạng Sơn có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Giải đề thi hết học kì I Hóa 9 năm học (2020 - 2021) huyện Bình Gia có đáp án và lời giải chi tiết

Giải đề thi hết học kì I Hóa 9 năm học (2020 - 2021) huyện Bình Gia có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết