Bài 56. Ôn tập cuối năm - Hóa học 9

Bình chọn:
4.5 trên 172 phiếu
Bài 1 trang 167 SGK Hóa 9

Giải bài 1 trang 167 SGK Hóa học 9. Hãy nhận biết từng cặp chất sau đậy bằng phương pháp hóa học. a) Dung dịch H2SO4 và dung dịch CuSO4...

Xem lời giải

Bài 2 trang 167 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 trang 167 SGK Hóa học 9. Có các chất sau: FeCl3, Fe2O3, Fe, Fe(OH)3, FeCl2..

Xem lời giải

Bài 3 trang 167 SGK Hóa 9

Giải bài 3 trang 167 SGK Hóa học 9. Có muối ăn và các chất cần thiết. Hãy nêu hai phương pháp điều chế khí clo. Viết các phương trình hóa học...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 167 Hóa 9

Giải bài 4 trang 167 SGK Hóa học 9. Có các bình đựng khí riêng biệt...

Xem lời giải

Bài 5 trang 167 Hóa 9

Giải bài 5 trang 167 SGK Hóa học 9. Cho 4,8g hỗn hợp A gồm...

Xem lời giải

Bài 1 trang 168 Hóa 9

Giải bài 1 trang 168 SGK Hóa học 9. Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?

Xem lời giải

Bài 2 trang 168 Hóa 9

Giải bài 2 trang 168 SGK Hóa học 9. Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm:...

Xem lời giải

Bài 3 trang 168 Hóa 9

Hoàn thành sơ đồ phản ứng:...

Xem lời giải

Bài 4 trang 168 SGK Hóa 9

Giải bài 4 trang 168 SGK Hóa học 9. Chọn câu đúng trong các câu sau: a) Metan, etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch brom...

Xem lời giải

Bài 5 trang 168 SGK Hóa 9

Nêu phương pháp hóa học để phân biệt các chất sau...

Xem lời giải

Bài 6 trang 168 SGK Hóa 9

Giải bài 6 trang 168 SGK Hóa học 9. Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí...

Xem lời giải

Bài 7 trang 168 SGK Hóa 9

Giải bài 7 trang 168 SGK Hóa học 9. Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có CO2, H2O, N2...

Xem lời giải