CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 69 phiếu
Một số bài tập điển hình về silic – silic oxit - muối silicat có đáp án và lời giải chi tiết

Một số bài tập điển hình về silic – silic oxit - muối silicat có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem lời giải

Bài 1 trang 76 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 76 SGK Hoá học 9. Hãy chọn câu đúng :A. Phi kim dẫn điện tốt.

Xem lời giải

Bài 2 trang 76 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 76 SGK Hoá học 9. Viết các phương trình hoá học của S, C, Cu, Zn

Xem lời giải

Bài 3 trang 76 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 76 SGK Hoá học 9. Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với:

Xem lời giải

Bài 4 trang 76 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 76 SGK Hoá học 9. Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):

Xem lời giải

Bài 5 trang 76 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 76 SGK Hoá học 9. Cho sơ đồ biểu diễn chuyển đổi sau :

Xem lời giải

Bài 6 trang 76 sgk hoá học 9

Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh trong môi trường không có không khí

Xem lời giải

Bài 1 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 81 SGK Hoá học 9. Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học ? Hãy giải thích.

Xem lời giải

Bài 2 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 81 SGK Hoá học 9. Nêu tính chất hóa học của clo. Viết các phương trình hóa học minh họa.

Xem lời giải

Bài 3 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 81 SGK Hoá học 9. Nêu tính chất hoá học của clo. Viết các phương trình hoá học minh hoạ.

Xem lời giải

Bài 4 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 81 SGK Hoá học 9. Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào:

Xem lời giải

Bài 5 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 81 SGK Hoá học 9. Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch hai muối.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất