Bài 26. Clo

Bình chọn:
4.2 trên 238 phiếu
Một số bài tập điển hình về clo có đáp án và lời giải chi tiết

Một số bài tập điển hình về clo có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Lý thuyết Clo

TÍNH CHẤT VẬT Lí

Xem chi tiết

Bài 1 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 81 SGK Hoá học 9. Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học ? Hãy giải thích.

Xem lời giải

Bài 2 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 81 SGK Hoá học 9. Nêu tính chất hóa học của clo. Viết các phương trình hóa học minh họa.

Xem lời giải

Bài 3 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 81 SGK Hoá học 9. Nêu tính chất hoá học của clo. Viết các phương trình hoá học minh hoạ.

Xem lời giải

Bài 4 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 81 SGK Hoá học 9. Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào:

Xem lời giải

Bài 5 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 81 SGK Hoá học 9. Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch hai muối.

Xem lời giải

Bài 6 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 6 trang 81 SGK Hoá học 9. Có 3 khí được đựng riêng biệt từng 3 lọ là : clo, hiđro clorua, oxi. Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng khí đựng trong mỗi lọ.

Xem lời giải

Bài 7 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 7 trang 81 SGK Hoá học 9. Nêu phương pháp điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. Viết phương trình hoá học minh hoạ.

Xem lời giải

Bài 8 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 8 trang 81 SGK Hoá học 9. Trong công nghiệp, clo được điều chế bằng phương pháp nào ? Viết phương trình hoá học.

Xem lời giải

Bài 9 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 9 trang 81 SGK Hoá học 9. Có thể thu khí clo bằng cách đẩy nước được không ? Hãy giải thích.

Xem lời giải

Bài 10 trang 81 sgk hoá học 9

Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn

Xem lời giải

Bài 11 trang 81 sgk hoá học 9

Cho 10,8 gam kim loại M hoá tri III tác dụng với clo dư thì thu được 53,4 gam muối. Hãy xác định kim loại M đã dùng.

Xem lời giải