Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bình chọn:
4.1 trên 234 phiếu
Lý thuyết sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

Xem chi tiết

Bài 1 trang 101 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 101 SGK Hoá học 9. Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất kim loại, phi kim của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử 7, 12, 16.

Xem lời giải

Bài 2 trang 101 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 101 SGK Hoá học 9. Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau : điện tích hạt nhân là 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron.

Xem lời giải

Bài 3 trang 101 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 101 SGK Hoá học 9. Các nguyên tố trong nhóm I đều là những kim loại mạnh tương tự natri

Xem lời giải

Bài 4 trang 101 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 101 SGK Hoá học 9. Các nguyên tố nhóm VII đều là những phi kim mạnh tương tự clo (trừ At)

Xem lời giải

Bài 5 trang 101 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 101 SGK Hoá học 9. Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần :

Xem lời giải

Bài 6 trang 101 sgk hoá học 9

Giải bài 6 trang 101 SGK Hoá học 9. Hãy sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim tăng dần : F, O, N, P, As.

Xem lời giải

Bài 7 trang 101 sgk hoá học 9

Giải bài 7 trang 101 SGK Hoá học 9. a) Hãy xác định công thức của hợp chất khí A, biết rằng :

Xem lời giải