CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Bình chọn:
4.5 trên 142 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về tính chất hóa học của axit

Phương pháp giải một số dạng bài tập về tính chất hóa học của axit đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu.

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về tính chất hóa học của bazo

Phương pháp giải một số dạng bài tập về tính chất hóa học của bazo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về muối

Phương pháp giải một số dạng bài tập về muối đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về tính chất hóa học của oxit – Khái quát về sự phân loại oxit

Phương pháp giải một số dạng bài tập về tính chất hóa học của oxit – Khái quát về sự phân loại oxit đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về một số oxit quan trọng

Phương pháp giải một số dạng bài tập về một số oxit quan trọng đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu

Xem chi tiết

Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Sơ đồ chỉ mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ.

Xem chi tiết

Lý thuyết phân bón hóa học

I. Phân bón hóa học là gì?

Xem chi tiết

Lý thuyết Một số muối quan trọng

Natri clorua có trong nước biển...

Xem chi tiết

Lý thuyết Tính chất hóa học của muối

I.Tính chất hóa học của muối

Xem chi tiết

Lý thuyết Một số axit quan trọng

Tính chất vật lí

Xem chi tiết

Lý thuyết Tính chất hóa học của axit.

Axit làm đổi màu chất chỉ thị

Xem chi tiết

Lý thuyết Một số oxit quan trọng.

Tính chất hóa học

Xem chi tiết

Lý thuyết tính chất hóa học của bazơ

Phân loại bazơ

Xem chi tiết

Lý thuyết Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit.

Tính chất hóa học của oxit

Xem chi tiết

Lý thuyết Luyện tập Tính chất hóa học của oxit và axit

Sơ đồ thể hiện tính chất chung của oxit

Xem chi tiết

Lý thuyết Một số bazơ quan trọng

Natri hiđroxit là chất rắn không màu...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 6 sgk hóa học 9

Có những oxit sau

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 sgk hóa học 9

Có những chất sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 sgk hóa học 9

Giải bài 3 trang 6 SGK Hóa học 9. Từ những chất:

Xem lời giải

Bài 4 trang 6 sgk hóa học 9

Cho những oxit sau:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất