CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Bình chọn:
4.6 trên 138 phiếu
Bài 3 trang 27 SGK hóa học 9

Giải bài 3 trang 27 SGK Hóa học 9. Dẫn từ từ 1,568 lít khí CO2...

Xem lời giải

Bài 1 trang 30 SGK hóa học 9

Giải bài 1 trang 30 SGK Hóa học 9. Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa hoặc sau...

Xem lời giải

Bài 2 trang 30 sgk hóa học 9

Giải bài 2 trang 30 SGK Hóa học 9. Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba chất rắn màu trắng sau: CaCO3, CaO, Ca(OH)2.

Xem lời giải

Bài 3 trang 30 SGK hóa học 9

Giải bài 3 trang 30 SGK Hóa học 9. Hãy viết các phương trình hóa học ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 30 SGK hóa học 9

Giải bài 4 trang 30 SGK Hóa học 9. Một dung dịch bão hòa khí...

Xem lời giải

Bài 1 trang 33 sgk hóa học 9

Giải bài 1 trang 33 SGK Hóa học 9. Hãy dẫn ra một dung dịch muối khi tác dụng ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 sgk hóa học 9

Giải bài 2 trang 33 SGK Hóa học 9. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch muối...

Xem lời giải

Bài 3 trang 33 sgk hóa học 9

Giải bài 3 trang 33 SGK Hóa học 9. Có những dung dịch muối sau...

Xem lời giải

Bài 4 trang 33 sgk hóa học 9

Giải bài 4 trang 33 SGK Hóa học 9. Cho những dung dịch muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một,...

Xem lời giải

Bài 5 trang 33 sgk hóa học 9

Giải bài 5 trang 33 SGK Hóa học 9. Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch (II) sunfat. Câu trả lời nào sau đây là đúng nhất cho hiện tượng quan sát được?

Xem lời giải

Bài 6 trang 33 sgk hóa học 9

Giải bài 6 trang 33 SGK Hóa học 9. Trộn 30ml dung dịch có chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa 1,7 g AgNO3.

Xem lời giải

Bài 1 trang 36 SGK hóa học 9

Giải bài 1 trang 36 SGK Hóa học 9. Có những muối sau:...

Xem lời giải

Bài 2 trang 36 SGK hóa học 9

Giải bài 2 trang 36 SGK Hóa học 9. Hai dung dịch tác dụng với nhau, sản phẩm thu được có...

Xem lời giải

Bài 3 trang 36 SGK hóa học 9

Giải bài 3 trang 36 SGK Hóa học 9. Viết phương trình điện phân dung dịch muối ăn (có màng ngăn)

Xem lời giải

Bài 4 trang 36 SGK hóa học 9

Giải bài 4 trang 36 SGK Hóa học 9. Dung dịch NaOH có thể dùng để phân biệt 2 muối ...

Xem lời giải

Bài 5 trang 36 SGK hóa học 9

Giải bài 5 trang 36 SGK Hóa học 9. Trong phòng thí nghiệm có thể dùng những muối...

Xem lời giải

Bài 1 trang 39 sgk hóa học 9

Có những loại phân bón hóa học:...

Xem lời giải

Bài 2 trang 39 sgk hóa học 9

Giải bài 2 trang 39 SGK Hóa học 9. Có 3 mẫu phân bón hóa học không ghi nhãn là...

Xem lời giải

Bài 3 trang 39 sgk hóa học 9

Giải bài 3 trang 39 SGK Hóa học 9. Một người làm vườn đã dùng 500 g...

Xem lời giải

Bài 1 trang 41 SGK hóa học 9

Giải bài 1 trang 41 SGK Hóa học 9. Chất nào trong những thuốc thử sau đây ...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất