CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Bình chọn:
4.6 trên 127 phiếu
Bài 1 trang 6 sgk hóa học 9 Bài 1 trang 6 sgk hóa học 9

Giải bài 1 trang 6 SGK Hóa học 9. Có những oxit sau

Xem chi tiết
Bài 2 trang 6 sgk hóa học 9 Bài 2 trang 6 sgk hóa học 9

Giải bài 2 trang 6 SGK Hóa học 9. Có những chất sau:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 6 sgk hóa học 9 Bài 3 trang 6 sgk hóa học 9

Giải bài 3 trang 6 SGK Hóa học 9. Từ những chất:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 6 sgk hóa học 9 Bài 4 trang 6 sgk hóa học 9

Giải bài 4 trang 6 SGK Hóa học 9. Cho những oxit sau:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 6 sgk hóa học 9 Bài 5 trang 6 sgk hóa học 9

Giải bài 5 trang 6 SGK Hóa học 9. Có hỗn hợp khí

Xem chi tiết
Bài 6 trang 6 sgk hóa học 9 Bài 6 trang 6 sgk hóa học 9

Giải bài 6 trang 6 SGK Hóa học 9. Cho 1,6 gam đồng (II)

Xem chi tiết
Bài 1 trang 9 sgk hóa học 9 Bài 1 trang 9 sgk hóa học 9

Giải bài 1 trang 9 SGK Hóa học 9. Bằng phương pháp hóa học nào

Xem chi tiết
Bài 2 trang 9 sgk hóa học 9 Bài 2 trang 9 sgk hóa học 9

Giải bài 2 trang 9 SGK Hóa học 9. Hãy nhận biết từng chất trong

Xem chi tiết
Bài 3 trang 9 sgk hóa học 9 Bài 3 trang 9 sgk hóa học 9

Giải bài 3 trang 9 SGK Hóa học 9. 200ml dung dịch HCl

Xem chi tiết
Bài 4 trang 9 sgk hóa học 9 Bài 4 trang 9 sgk hóa học 9

Giải bài 4 trang 9 SGK Hóa học 9. Biết 2,24 lít khí

Xem chi tiết
Bài 1 trang 11 sgk hóa học 9 Bài 1 trang 11 sgk hóa học 9

Giải bài 1 trang 11 SGK Hóa học 9. Viết phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 11 sgk hóa học 9 Bài 2 trang 11 sgk hóa học 9

Giải bài 2 trang 11 SGK Hóa học 9. Hãy nhận biết từng chất

Xem chi tiết
Bài 3 trang 11 sgk hóa học 9 Bài 3 trang 11 sgk hóa học 9

Giải bài 3 trang 11 SGK Hóa học 9. Có những khí ẩm

Xem chi tiết
Bài 4 trang 11 sgk hóa học 9 Bài 4 trang 11 sgk hóa học 9

Giải bài 4 trang 11 SGK Hóa học 9. Có những chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho biết chất nào có tính chất sau:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 11 sgk hóa học 9 Bài 5 trang 11 sgk hóa học 9

Giải bài 5 trang 11 SGK Hóa học 9. Khí lưu huỳnh đioxit

Xem chi tiết
Bài 6 trang 11 sgk hóa học 9 Bài 6 trang 11 sgk hóa học 9

Giải bài 6 trang 11 SGK Hóa học 9. Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,01 M, sản phẩm là muối canxi sunfit.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 14 sgk hóa học 9 Bài 1 trang 14 sgk hóa học 9

Giải bài 1 trang 14 SGK Hóa học 9. Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 14 sgk hóa học 9 Bài 2 trang 14 sgk hóa học 9

Giải bài 2 trang 14 SGK Hóa học 9. Có những chất sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 14 sgk hóa học 9 Bài 3 trang 14 sgk hóa học 9

Giải bài 3 trang 14 SGK Hóa học 9. Hãy viết các phương trình

Xem chi tiết
Bài 4 trang 14 sgk hóa học 9 Bài 4 trang 14 sgk hóa học 9

Giải bài 4 trang 14 SGK Hóa học 9. Có 10 gam hỗn hợp

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài