Bài 24. Ôn tập học kì 1

Bình chọn:
4 trên 174 phiếu
Bài 1 trang 71 SGK Hóa 9

Giải bài 1 trang 71 SGK Hóa học 9. Viết các phương trình hoa học biểu diễn các chuyển hóa sau đây:...

Xem lời giải

Bài 2 trang 72 SGK Hóa 9

Giải bài 2 trang 72 SGK Hóa học 9. Cho bốn chất sau...

Xem lời giải

Bài 3 trang 72 SGK Hóa 9

Giải bài 3 trang 72 SGK Hóa học 9. Có ba kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng kim loại...

Xem lời giải

Bài 4 trang 72 SGK Hóa 9

Giải bài 4 trang 72 SGK Hóa học 9. Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây...

Xem lời giải

Bài 5 trang 72 SGK Hóa 9

Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây...

Xem lời giải

Bài 6 trang 72 SGK Hóa 9

Giải bài 6 trang 72 SGK Hóa học 9. Sau khi làm thí nghiệm có những khí độc hại sau: HCl, H2S, CO2, SO2. Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?...

Xem lời giải

Bài 7 trang 72 SGK Hóa 9

Giải bài 7 trang 72 SGK Hóa học 9. Bạc (dạng bột) có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Dùng phương pháp hóa học để thu được bạc tinh khiết...

Xem lời giải

Bài 8 trang 72 SGK Hóa 9

Giải bài 8 trang 72 SGK Hóa học 9. Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách dẫn khí này đi qua các bình có đựng các chất háo nước...

Xem lời giải

Bài 9 trang 72 SGK Hóa 9

Giải bài 9 trang 72 SGK Hóa học 9. Cho 10g dung dịch muối sắt clorua 32,5% tác dụng với dung dịch bạc nitrat dư thì tạo thành 8,61g kết tủa...

Xem lời giải

Bài 10 trang 72 SGK Hóa 9

Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch...

Xem lời giải