Bài 2. Một số oxit quan trọng

Bình chọn:
4 trên 705 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về một số oxit quan trọng

Phương pháp giải một số dạng bài tập về một số oxit quan trọng đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu

Xem chi tiết

Lý thuyết Một số oxit quan trọng.

Tính chất hóa học

Xem chi tiết

Bài 1 trang 9 sgk hóa học 9

Bằng phương pháp hóa học nào

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 sgk hóa học 9

Hãy nhận biết từng chất trong

Xem lời giải

Bài 3 trang 9 sgk hóa học 9

200ml dung dịch HCl

Xem lời giải

Bài 4 trang 9 sgk hóa học 9

Biết 2,24 lít khí

Xem lời giải

Bài 1 trang 11 sgk hóa học 9

Viết phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 11 sgk hóa học 9

Giải bài 2 trang 11 SGK Hóa học 9. Hãy nhận biết từng chất

Xem lời giải

Bài 3 trang 11 sgk hóa học 9

Giải bài 3 trang 11 SGK Hóa học 9. Có những khí ẩm

Xem lời giải

Bài 4 trang 11 sgk hóa học 9

Giải bài 4 trang 11 SGK Hóa học 9. Có những chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho biết chất nào có tính chất sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 11 sgk hóa học 9

Giải bài 5 trang 11 SGK Hóa học 9. Khí lưu huỳnh đioxit

Xem lời giải

Bài 6 trang 11 sgk hóa học 9

Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,01 M, sản phẩm là muối canxi sunfit.

Xem lời giải