CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Bình chọn:
4.8 trên 82 phiếu
Lý thuyết nhiên liệu

1. Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.

Xem chi tiết

Lý thuyết Etilen

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ Etilen là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước.

Xem chi tiết

Lý thuyết Metan

I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Xem chi tiết

Lý thuyết dầu mỏ và khí thiên nhiên

I. DẦU MỎ

Xem chi tiết

Lý thuyết Benzen

Benzen C6H6 là chất lỏng, không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, độc.

Xem chi tiết

Lý thuyết axetilen

Axetilen C2H2 là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.

Xem chi tiết

Lý thuyết cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

I. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

Xem chi tiết

Lý thuyết khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ

Xem chi tiết

Bài 1 trang 108 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 108 SGK Hoá học 9. Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 108 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 108 SGK Hoá học 9. Chọn câu đúng trong các câu sau :a) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.

Xem lời giải

Bài 3 trang 108 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 108 SGK Hoá học 9. Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau : CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.

Xem lời giải

Bài 4 trang 108 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 108 SGK Hoá học 9. Axit axetic có công thức C2H402. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic.

Xem lời giải

Bài 5 trang 108 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 108 SGK Hoá học 9. Hãy sắp xếp các chất

Xem lời giải

Bài 1 trang 112 sgk hoá học 9

Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng :

Xem lời giải

Bài 2 trang 112 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 112 SGK Hoá học 9. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :

Xem lời giải

Bài 3 trang 112 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 112 SGK Hoá học 9. Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau :

Xem lời giải

Bài 4 trang 112 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 112 SGK Hoá học 9. Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 112 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 112 SGK Hoá học 9. Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố.

Xem lời giải

Bài 1 trang 116 sgk hoá học 9

Trong các khí sau

Xem lời giải

Bài 2 trang 116 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 116 SGK Hoá học 9. Trong các phương trình hoá học sau, phương trình hoá học nào viết đúng ? Phương trình nào viết sai?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất