CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Bình chọn:
4.8 trên 82 phiếu
Bài 1 trang 129 sgk hoá học 9 Bài 1 trang 129 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 129 SGK Hoá học 9. Chọn những câu đúng trong các câu sau :A. Dầu mỏ là một đơn chất.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 129 sgk hoá học 9 Bài 2 trang 129 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 129 SGK Hoá học 9. Điền những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau :

Xem chi tiết
Bài 3 trang 129 sgk hoá học 9 Bài 3 trang 129 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 129 SGK Hoá học 9. Để dập tắt xăng dầu cháy người ta làm như sau :

Xem chi tiết
Bài 4 trang 129 sgk hoá học 9 Bài 4 trang 129 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 129 SGK Hoá học 9. Đốt cháy V lít khí thiên nhiên

Xem chi tiết
Bài 1 trang 132 sgk hoá học 9 Bài 1 trang 132 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 132 SGK Hoá học 9. Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 132 sgk hoá học 9 Bài 2 trang 132 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 132 SGK Hoá học 9. Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất lỏng.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 132 sgk hoá học 9 Bài 3 trang 132 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 132 SGK Hoá học 9. Hãy giải thích tác dụng của các việc làm sau :

Xem chi tiết
Bài 4 trang 132 sgk hoá học 9 Bài 4 trang 132 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 132 SGK Hoá học 9. Hãy quan sát hình vẽ 4.24 và cho biết trường hợp nào đèn sẽ cháy sáng hơn, ít muội than hơn.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 133 sgk hoá học 9 Bài 1 trang 133 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 133 SGK Hoá học 9. Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau

Xem chi tiết
Bài 2 trang 133 sgk hoá học 9 Bài 2 trang 133 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 133 SGK Hoá học 9. Có hai bình đựng hai chất khí

Xem chi tiết
Bài 3 trang 133 sgk hoá học 9 Bài 3 trang 133 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 133 SGK Hoá học 9. Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 133 sgk hoá học 9 Bài 4 trang 133 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 133 SGK Hoá học 9. Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí C02 và 5,4 gam H20.

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon Báo cáo thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

1. Thí nghiệm 1: Điều chế axetilen. Hiện tượng: Có khí không màu thoát ra, không tan trong nước đẩy nước trong ống nghiệm ra ngoài...

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài