CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Bình chọn:
4.8 trên 82 phiếu
Bài 3 trang 112  sgk hoá học 9 Bài 3 trang 112 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 112 SGK Hoá học 9. Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau :

Xem chi tiết
Bài 4 trang 112 sgk hoá học 9 Bài 4 trang 112 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 112 SGK Hoá học 9. Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất ?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 112 sgk hoá học 9 Bài 5 trang 112 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 112 SGK Hoá học 9. Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 116 sgk hoá học 9 Bài 1 trang 116 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 116 SGK Hoá học 9. Trong các khí sau

Xem chi tiết
Bài 2 trang 116 sgk hoá học 9 Bài 2 trang 116 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 116 SGK Hoá học 9. Trong các phương trình hoá học sau, phương trình hoá học nào viết đúng ? Phương trình nào viết sai?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 116 sgk hoá học 9 Bài 3 trang 116 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 116 SGK Hoá học 9. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 116 sgk hoá học 9 Bài 4 trang 116 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 116 SGK Hoá học 9. Có một hỗn hợp khí

Xem chi tiết
Bài 1 trang 119 sgk hoá học 9 Bài 1 trang 119 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 119 SGK Hoá học 9. Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử các chất sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 119 sgk hoá học 9 Bài 2 trang 119 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 119 SGK Hoá học 9. Điền từ thích hợp “có” hoặc “không” vào các cột sau :

Xem chi tiết
Bài 3 trang sgk hoá học 9 Bài 3 trang sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 119 SGK Hoá học 9. Hãy nêu phương pháp hoá học loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan để thu đuợc metan tinh khiết.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 119 sgk hoá học 9 Bài 4 trang 119 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 119 SGK Hoá học 9. Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng :

Xem chi tiết
Bài 1 trang 122 sgk hoá học 9 Bài 1 trang 122 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 122 SGK Hoá học 9. Hãy cho biết trong các chất sau :

Xem chi tiết
Bài 2 trang 122 sgk hoá học 9 Bài 2 trang 122 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 122 SGK Hoá học 9. Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1 M để tác dụng hết với:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 122 sgk hoá học 9 Bài 3 trang 122 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 122 SGK Hoá học 9. Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu tối đa 50 ml dung dịch brom.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 122 sgk hoá học 9 Bài 4 trang 122 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 122 SGK Hoá học 9. Đốt cháy 28 ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2 ml khí oxi.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 122 sgk hoá học 9 Bài 5 trang 122 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 122 SGK Hoá học 9. Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí

Xem chi tiết
Bài 1 trang 125 sgk hoá học 9 Bài 1 trang 125 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 125 SGK Hoá học 9. Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là :

Xem chi tiết
Bài 2 trang 125 sgk hoá học 9 Bài 2 trang 125 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 125 SGK Hoá học 9. Một số học sinh viết công thức cấu tạo của benzen như sau :

Xem chi tiết
Bài 3 trang 125 sgk hoá học 9 Bài 3 trang 125 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 125 SGK Hoá học 9. Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen :

Xem chi tiết
Bài 4 trang 125 sgk hoá học 9 Bài 4 trang 125 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 125 SGK Hoá học 9. Hãy cho biết chất nào trong các chất sau đây có thể làm mất màu dung dịch brom. Giải thích và viết phương trình hoá học (nếu có).

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài