CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Bình chọn:
4.8 trên 62 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Bài 1 trang 48 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 48 SGK Hoá học 9. Hãy nêu tính chất vật lí và ứng dụng tương ứng của kim loại.

Xem lời giải

Bài 2 trang 48 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 48 SGK Hoá học 9. Hãy chọn những từ (cụm từ) thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây :

Xem lời giải

Bài 3 trang 48 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 48 SGK Hoá học 9. Có các kim loại sau : đồng, kẽm, magie, natri, bạc. Hãy chỉ ra hai kim loại dẫn điện tốt nhất.

Xem lời giải

Bài 4 trang 48 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 48 SGK Hoá học 9. Hãy tính thể tích 1 mol của mỗi kim loại (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm)

Xem lời giải

Bài 5 trang 48 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 48 SGK Hoá học 9. Hãy kể tên 3 kim loại được sử dụng để:

Xem lời giải

Bài 1 trang 51 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 51 SGK Hoá học 9. Kim loại có những tính chất hoá học nào ? Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học minh hoạ với kim loại magie.

Xem lời giải

Bài 2 trang 51 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 51 SGK Hoá học 9. Hãy viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây :

Xem lời giải

Bài 3 trang 51 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 51 SGK Hoá học 9. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài