Bài 45. Axit axetic

Bình chọn:
4.4 trên 186 phiếu
Steam - Thí nghiệm "hot ice" đá nóng

Steam - Thí nghiệm "hot ice" đá nóng Hóa học 9 thú vị, hấp dẫn

Xem chi tiết

Lý thuyết Axit axetic

1.Tính chất vật lí Axit axetic CH3COOH là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước....

Xem chi tiết

Bài 1 trang 143 sgk hóa học 9

Hãy điền những từ thích hợp vào chỗ trống. a) Axit axetic là chất...không màu ...,vị..., tan...trong nước

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 2 trang 143 sgk hóa học 9

Giải bài 2 trang 143 SGK Hóa học 9. Trong các chất sau đây chất nào tác dụng với Na, NaOH, Mg, CaO? Viết phương trình hóa học

Xem lời giải

Bài 3 trang 143 sgk hóa học 9

Giải bài 3 trang 143 SGK Hóa học 9. Axit axetic có tính axit vì trong phân tử a) có hai nguyên tử b) có nhóm-OH

Xem lời giải

Bài 4 trang 143 sgk hóa học 9

Giải bài 4 trang 143 SGK Hóa học 9. Trong các chất sau đây , chất nào có tính axit? Giải thích.

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 143 - SGK Hóa học 9

Giải bài 5 trang 143 SGK Hóa học 9. Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây...

Xem lời giải

Bài 6 - Trang 143 - SGK Hóa học 9

Giải bài 6 trang 143 SGK Hóa học 9. Hãy viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ :

Xem lời giải

Bài 7 - Trang 143 - SGK Hóa học 9

Giải bài 7 trang 143 SGK Hóa học 9. Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam...

Xem lời giải

Bài 8 - Trang 143 - SGK Hóa học 9

Giải bài 8 trang 143 SGK Hóa học 9. Cho dung dich axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ...

Xem lời giải