CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Bình chọn:
4.8 trên 62 phiếu
Bài 5 trang 60 sgk hoá học 9 Bài 5 trang 60 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 60 SGK Hoá học 9. Ngâm bột sắt dư trong 10 m! dung dịch đồng sunfat 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc được chất rắn A và dung dịch B.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 63 sgk hoá học 9 Bài 1 trang 63 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 63 SGK Hoá học 9. Thế nào là hợp kim ? Thế nào là gang và thép ? Nêu thành phần, tính chất, ứng dụng của gang và thép.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 63 sgk hoá học 9 Bài 2 trang 63 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 63 SGK Hoá học 9. Hãy cho biết nguyên tắc sản xuất gang và viết các phương trình hoá học.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 63 sgk hoá học 9 Bài 3 trang 63 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 63 SGK Hoá học 9. Hãy cho biết nguyên tắc luyện gang thành thép và viết các phương trình hoá học.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 63 sgk hoá học 9 Bài 4 trang 63 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 63 SGK Hoá học 9. Những khí thải

Xem chi tiết
Bài 5 trang 63 sgk hoá học 9 Bài 5 trang 63 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 63 SGK Hoá học 9. Hãy lập các phương trình hoá học theo sơ đồ sau đây :

Xem chi tiết
Bài 6 trang 63 sgk hoá học 9 Bài 6 trang 63 sgk hoá học 9

Giải bài 6 trang 63 SGK Hoá học 9. Tính khối lượng quặng hematit

Xem chi tiết
Bài 1 trang 67 sgk hoá học 9 Bài 1 trang 67 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 67 SGK Hoá học 9. Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Lấy ba thí dụ về đồ vật bị ăn mòn kim loại xung quanh ta.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 67 sgk hoá học 9 Bài 2 trang 67 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 67 SGK Hoá học 9. Tại sao kim loại bị ăn mòn ? Những yếu tố nào ảnh hưởng tới sự ăn mòn kim loại ? Lấy thí dụ minh hoạ.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 67 sgk hoá học 9 Bài 3 trang 67 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 67 SGK Hoá học 9. Nêu các biện pháp đã được sử dụng để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 67 sgk hoá học 9 Bài 4 trang 67 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 67 SGK Hoá học 9. Sự ăn mòn kim loại là hiện tuợng vật lí hay hiện tượng hoá học ? Lấy thí dụ chứng minh.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 67 sgk hoá học 9 Bài 5 trang 67 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 67 SGK Hoá học 9. Hãy chọn câu đúng :

Xem chi tiết
Bài 1 trang 69 sgk hoá học 9 Bài 1 trang 69 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 69 SGK Hoá học 9. Hãy viết hai phương trình hoá học trong mỗi trường hợp sau đây :

Xem chi tiết
Bài 2 trang 69 sgk hoá học 9 Bài 2 trang 69 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 69 SGK Hoá học 9. Hãy xét xem các cặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng ? Không có phản ứng ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 69 sgk hoá học 9 Bài 3 trang 69 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 69 SGK Hoá học 9. Có 4 kim loại: A, B, C, D đứng sau Mg trong dãy hoạt động hoá học. Biết rằng :

Xem chi tiết
Bài 4 trang 69 sgk hoá học 9 Bài 4 trang 69 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 69 SGK Hoá học 9. Viết phương trình hoá học biểu diễn sự chuyển đổi sau đây :

Xem chi tiết
Bài 5 trang 69 sgk hoá học 9 Bài 5 trang 69 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 69 SGK Hoá học 9. Cho 9,2 gam một kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4 gam muối.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 69 sgk hoá học 9 Bài 6 trang 69 sgk hoá học 9

Giải bài 6 trang 69 SGK Hoá học 9. Ngâm một lá sắt có khối lượng 2,5 gam

Xem chi tiết
Bài 7 trang 69 sgk hoá học 9 Bài 7 trang 69 sgk hoá học 9

Giải bài 7 trang 69 SGK Hoá học 9. Cho 0,83 gam hỗn hợp gồm nhôm và sắt

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành:  Tính chất hóa học của nhôm và sắt Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Thí nghiệm 1: Tác dụng của nhôm với oxi Yêu cầu: Nêu hiện tượng thí nghiệm, cho biết trạng thái, màu sắc của chất tạo thành, giải thích và viết PTPƯ. Cho biết vai trò của nhôm trong phản ứng...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất