CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 68 phiếu
Bài 7 trang 81 sgk hoá học 9 Bài 7 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 7 trang 81 SGK Hoá học 9. Nêu phương pháp điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. Viết phương trình hoá học minh hoạ.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 81 sgk hoá học 9 Bài 8 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 8 trang 81 SGK Hoá học 9. Trong công nghiệp, clo được điều chế bằng phương pháp nào ? Viết phương trình hoá học.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 81 sgk hoá học 9 Bài 9 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 9 trang 81 SGK Hoá học 9. Có thể thu khí clo bằng cách đẩy nước được không ? Hãy giải thích.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 81 sgk hoá học 9 Bài 10 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 10 trang 81 SGK Hoá học 9. Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn

Xem chi tiết
Bài 11 trang 81 sgk hoá học 9 Bài 11 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 11 trang 81 SGK Hoá học 9. Cho 10,8 gam kim loại M hoá tri III tác dụng với clo dư thì thu được 53,4 gam muối. Hãy xác định kim loại M đã dùng.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 84 sgk hoá học 9 Bài 1 trang 84 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 84 SGK Hoá học 9. Dạng thù hình của nguyên tố là gì ? Cho hai thí dụ.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 84 sgk hoá học 9 Bài 2 trang 84 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 84 SGK Hoá học 9. Viết phương trình hoá học của cacbon với các oxit sau:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 84 sgk hoá học 9 Bài 3 trang 84 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 84 SGK Hoá học 9. Hãy xác định công thức hoá học thích hợp của A, B, C, D trong thí nghiệm ở hình vẽ 3.10. Nêu hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hoá học.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 84 sgk hoá học 9 Bài 4 trang 84 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 84 SGK Hoá học 9. Tại sao sử dụng than để đun nấu, nung gạch ngói, nung vôi lại gây ô nhiễm môi trường. Hãy nêu biện pháp chống ô nhiễm môi trường và giải thích.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 84 sgk hoá học 9 Bài 5 trang 84 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 84 SGK Hoá học 9. Trong công nghiệp, người ta sử dụng cacbon để làm nhiên liệu. Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 5 kg than chứa 90% cacbon, biết 1 mol cacbon cháy toả ra 394 kJ.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 87 sgk hoá học 9 Bài 1 trang 87 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 87 SGK Hoá học 9. Hãy viết phương trình hoá học của CO với:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 87 sgk hoá học 9 Bài 2 trang 87 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 87 SGK Hoá học 9. Hãy viết phương trình hoá học

Xem chi tiết
Bài 3 trang 87 sgk hoá học 9 Bài 3 trang 87 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 87 SGK Hoá học 9. Có hỗn hợp hai khí

Xem chi tiết
Bài 4 trang 87 sgk hoá học 9 Bài 4 trang 87 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 87 SGK Hoá học 9. Trên bề mặt các hố nước tôi vôi lâu ngày thường có lớp màng chất rắn. Hãy giải thích hiện tượng này và viết phương trình hoá học.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 87 sgk hoá học 9 Bài 5 trang 87 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 87 SGK Hoá học 9. Hãy xác định thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp

Xem chi tiết
Bài 1 trang 91 sgk hoá học 9 Bài 1 trang 91 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 91 SGK Hoá học 9. Hãy lấy thí dụ chứng tỏ rằng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 91 sgk hoá học 9 Bài 2 trang 91 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 91 SGK Hoá học 9. Dựa vào tính chất hoá học của muối cacbonat,

Xem chi tiết
Bài 3 trang 91 sgk hoá học 9 Bài 3 trang 91 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 91 SGK Hoá học 9. Viết các phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi hoá học sau:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 91 sgk hoá học 9 Bài 4 trang 91 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 91 SGK Hoá học 9. Hãy cho biết trong các cặp chất sau đây, cặp nào có thể tác dụng với nhau.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 91 sgk hoá học 9 Bài 5 trang 91 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 91 SGK Hoá học 9. Hãy tính thể tích khí

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài