Bài 45.6 Trang 55 SBT Hóa học 9


Đề bài

Cho 9,7 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và axit A có công thức CmH2m+1COOH tác dụng với dung dịch NaOH 1M thì vừa hết 150 ml.

a)   Xác định công thức phân tử của A. Biết tỉ lệ số mol của axit axetic và A trong hỗn hợp là 2 : 1

b)  Tính thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X.

c)   Viết công thức cấu tạo của A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH và lập phương theo ẩn là số mol của hai axit. 

Lời giải chi tiết

Gọi số mol của CH3COOH là 2x.

Vậy số mol của CmH2m +1COOH là x.

Có: \(2x \times 60 + x(14m + 46) = 9,7\)(1)

Phương trình hoá học của phản ứng giữa X với NaOH :

\({\text{C}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{COOH  +  NaOH }} \to {\text{ C}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{COONa  +  }}{{\text{H}}_{\text{2}}}{\text{O}}\)

      2x                  2x

\({{\text{C}}_{\text{m}}}{{\text{H}}_{{\text{2m}}}}{{\text{}}_{{\text{+1}}}}{\text{COOH  +  NaOH }} \to {\text{ }}{{\text{C}}_{\text{m}}}{{\text{H}}_{{\text{2m+1}}}}{\text{COONa  +  }}{{\text{H}}_{\text{2}}}{\text{O}}\)          x                            x

Vậy x = 0,05

—> số mol CH3COOH là 2x = 2. 0,05 = 0,1.

Thay x = 0,05 vào phương trình (1), ta có :

2 x 0,05 x 60 + 0,05(14m + 46) = 9,7.

—> 0,7m + 6 + 2,3 = 9,7.

—> m = 2.

Công thức của axit phải tìm là C2H5COOH.

b) Khối lượng của axit axetic là

60 x 0,1 = 6 (gam).

Phần trăm khối lượng của CH3COOH là : \(\dfrac{{6}}{{9,7}} \times 100\%  \approx 61,86\% \)

Phần trăm khối lượng của C2H5COOH là : 100% - 61,86% = 38,14%

c) Công thức cấu tạo của A: C2H5COOH

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.