Bài 45.3 Trang 54 SBT Hóa học 9


Đề bài

Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 ở đktc.

Mặt khác cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 0,1M thì hết 200 ml.

a) Hãy xác định m.

b) Tính phẩn trăm khối lượng của mỗi chất có trong m gam hỗn hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết các PTHH, lập hệ phương trình 2 ẩn là số mol của hai chất hữu cơ trong X.

Lời giải chi tiết

a) Gọi số mol axit axetic trong hỗn hợp là x.

Số mol rượu etylic trong hỗn hợp là y.

Phương trình hoá học của phản ứng khi X tác dụng với Na : 

CH3COOH + Na —> CH3COONa + \(\dfrac{{1}}{{2}}\)H2

 x                                                      \(\dfrac{{x}}{{2}}\)

C2H5OH + Na —> C2H5ONa + \(\dfrac{{1}}{{2}}\)H2

y                                                 \(\dfrac{{y}}{{2}}\)

Ta có : \({n_{{H_2}}} = \dfrac{{x}}{{2}} + \dfrac{{x}}{{2}}\)

Theo đề bài :\({n_{{H_2}}} = \dfrac{{0,336}}{{22,4}} = 0,015(mol)\)

Vậy : \(\dfrac{{x}}{{2}} + \dfrac{{x}}{{2}} = 0,015 \to x + y = 0,03\)

Phương trình hoá học của phản ứng khi X tác dụng với NaOH :

\({\text{C}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{COOH  +  NaOH }} \to {\text{ C}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{COONa  +  }}{{\text{H}}_{\text{2}}}{\text{O}}\)

    x                         x

Theo đề bài số mol NaOH phản ứng là 0,1.0,2 = 0,02 (mol).

Vậy x = 0,02 (mol) 

=> y = 0,03 - x = 0,03 - 0,02 = 0,01 (mol).

—> Khối lượng hỗn hợp là

m = 0,02 x 60 + 0,01 x 46

    = 1,2 + 0,46 = 1,66 (gam)

b) % khối lượng CH3COOH : \(\dfrac{{1,2}}{{1,66}} \times 100\%  = 72,29\% \)

% khối lương C2H5OH : \(\dfrac{{0,46}}{{1,66}} \times 100\%  = 27,71\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.