Giải bài 4.19 trang 74 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Cho tia Oz là tia phân giác của góc xOy. Lấy các điểm A,B,C lần lượt thuộc các tia Ox, Oy, Oz sao cho \(\widehat {CAO} = \widehat {CBO}.\)

a) Chứng minh rằng \(\Delta OAC = \Delta OBC\).

b) Lấy điểm \(M\) trên tia đối của tia CO. Chứng minh rằng \(\Delta MAC = \Delta MBC\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)      Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc – cạnh – góc.

b)      Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc - cạnh.

Lời giải chi tiết

a)

Xét hai tam giác OAC và OBC có:

\(\widehat {AOC} = \widehat {AOB}\)(Oz là phân giác góc xOy)

OC chung

\(\widehat {CAO} = \widehat {CBO}.\)

\(\Rightarrow \Delta OAC = \Delta OBC\)(g.c.g)

b) Do \(\Delta OAC = \Delta OBC\) nên AC=BC ( 2 cạnh tương ứng)

Vì \(\widehat {ACO}\) và \(\widehat {ACM}\) kề bù

    \(\widehat {BCO}\) và \(\widehat {BCM}\) kề bù

Mà \(\widehat {ACO} = \widehat {BCO}\) nên \(\widehat {ACM} = \widehat {BCM}\)

Xét hai tam giác MAC và MBC có:

AC=BC

\(\widehat {ACM} = \widehat {BCM}\)

CM chung

\( \Rightarrow \Delta MAC = \Delta MBC\)(c.g.c)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu