Bài 18.21 trang 40 SBT Hóa học 12


Giải bài 18.21 trang 40 SBT Hóa học 12 - Tiến hành hai thí nghiệm sau : -Thí nghiệm 1 : Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M. -Thí nghiệm 2 : Cho m gam bột Fe (dư) vào v2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.

Đề bài

Tiến hành hai thí nghiệm sau :

-    Thí nghiệm 1 : Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M.

-    Thí nghiệm 2 : Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Lập biểu thức biểu diễn mối quan hệ giữa V1 và V2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- TN1: tính khối lượng chất rắn thu được \(m_1=m+m_{Cu}-m_{Fe}\)

- TN2: tính khối lượng chất rắn thu được \(m_2=m+m_{Ag}-m_{Fe}\)

- \(m_1=m_2=>V_1 \;và \;V_2\)

Lời giải chi tiết

Do Fe dư nên cả hai trường hợp muối đều phản ứng hết.

Thí nghiệm 1: khối lượng rắn thu được là:

\(m_1=m+(64-56)\times V_1 \;g\) 

Thí nghiệm 2 : khối lượng rắn thu được là:

\({m_2} = m + (108\times0,1\times{V_2}\)\(- 56\times\dfrac{{0,1\times{V_2}} }{ 2})(g)\)

mà m1= m2 ⟹ V1=V2 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 18.22 trang 40 SBT hóa học 12

  Giải bài 18.22 trang 40 sách bài tập hóa học 12 - Cho 1,84 g hỗn hợp Fe và Mg vào lượng dư dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0,04 mol khí NO duy nhất. Xác định số mol Fe và Mg trong hỗn hợp.

 • Bài 18.23 trang 41 SBT Hóa học 12

  Giải bài 18.23 trang 41 sách bài tập Hóa học 12 - Cho 0,04 mol Fe vào dung dịch chứa 0,08 mol HNO3 thấy thoát ra khí NO duy nhất. Sau khi phản ứng kết thúc thì khối lượng muối thu được là bao nhiêu

 • Bài 18.24 trang 41 SBT Hóa học 12

  Giải bài 18.24 trang 41 sách bài tập Hóa học 12 - Cho 0,04 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0,07 mol AgNO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu

 • Bài 18.20 trang 40 SBT Hoá học 12

  Giải bài 18.20 trang 40 SBT Hoá học 12 - Tính thể tích dung dịch HNO3 1M ít nhất cần dùng để tác dụng hết với hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu. Cho biết phản ứng tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.

 • Bài 18.19 trang 40 SBT Hóa học 12

  Giải bài 18.19 trang 40 sách bài tập Hóa học 12 - Cho 8,85 g hỗn hợp Mg, Cu và Zn vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít H2 (đktc).

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD