Bài 18.19 trang 40 SBT Hóa học 12


Giải bài 18.19 trang 40 sách bài tập Hóa học 12 - Cho 8,85 g hỗn hợp Mg, Cu và Zn vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít H2 (đktc).

Đề bài

Cho 8,85 g hỗn hợp Mg, Cu và Zn vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít H2 (đktc). Phần chất rắn không phản ứng với axit được rửa sạch rồi đốt cháy trong oxi tạo ta 4 g chất bột màu đen.

Tính phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Viết phương trình hóa học xảy ra

- Mg, Zn phản ứng với dung dịch HCl 

- Chất rắn không phản ứng với axit là Cu, từ khối lượng oxit => khối lượng Cu => khối lượng Mg và Zn

- Từ số mol khí \(H_2\) và khối lượng Mg, Zn lập hệ phương trình số mol và khối lượng của Mg, Zn => số mol từng chất

- Tính % khối lượng từng chất.

- Chất rắn không phản ứng với axit là Cu 

Lời giải chi tiết

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2  + H2

 Cu không phản ứng với dung dịch HCl.

2Cu + O2 →  2CuO

Khối lương Cu là:     \(\dfrac{{4 }}{{80}}\times64 = 3,2(g)\)

Đặt số mol Mg và Zn lần lượt là x và y. Ta có : 24x + 65y = 8,85- 3,2 = 5,65 (1)

Số mol H2 là : \(x+y=\dfrac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15\) (2)

Giải hệ gồm phương trình (1) và (2) được x = 0,1 ; y = 0,05 

%\(Mg=\dfrac{{0,1\times 24}}{{8,85}}\times100\)%\(=27,12\)%

%\(Zn=\dfrac{{0,05\times 65}}{{8,85}}\times100\)%\(=36,72\)%

%\(Cu= 100-27,12-36,72=36,16\)%

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 18.20 trang 40 SBT Hoá học 12

  Giải bài 18.20 trang 40 SBT Hoá học 12 - Tính thể tích dung dịch HNO3 1M ít nhất cần dùng để tác dụng hết với hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu. Cho biết phản ứng tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.

 • Bài 18.21 trang 40 SBT Hóa học 12

  Giải bài 18.21 trang 40 SBT Hóa học 12 - Tiến hành hai thí nghiệm sau : -Thí nghiệm 1 : Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M. -Thí nghiệm 2 : Cho m gam bột Fe (dư) vào v2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.

 • Bài 18.22 trang 40 SBT hóa học 12

  Giải bài 18.22 trang 40 sách bài tập hóa học 12 - Cho 1,84 g hỗn hợp Fe và Mg vào lượng dư dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0,04 mol khí NO duy nhất. Xác định số mol Fe và Mg trong hỗn hợp.

 • Bài 18.23 trang 41 SBT Hóa học 12

  Giải bài 18.23 trang 41 sách bài tập Hóa học 12 - Cho 0,04 mol Fe vào dung dịch chứa 0,08 mol HNO3 thấy thoát ra khí NO duy nhất. Sau khi phản ứng kết thúc thì khối lượng muối thu được là bao nhiêu

 • Bài 18.24 trang 41 SBT Hóa học 12

  Giải bài 18.24 trang 41 sách bài tập Hóa học 12 - Cho 0,04 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0,07 mol AgNO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.