Giải bài 18 trang 56 SBT Sinh học 10


Giải bài 18 trang 56 SBT Sinh học 10: Hình vẽ sau cho thấy sự vận chuyển các chất qua màng tế bào.

Đề bài

Hình vẽ sau cho thấy sự vận chuyển các chất qua màng tế bào.

Hãy cho biết 1, 2, 3 có thể là những chất gì? Nêu cơ chế vận chuyển các chất 1, 2,3, đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Vận chuyển thụ động

Xem lý thuyết Vận chuyển chủ động

Lời giải chi tiết

Kí hiệu

Các chất

Cơ chế vận chuyển

1

Có kích thước nhỏ bé, không phân cực (O2, CO2, NO...), chất hoà tan trong lipit (este, stêrôit).

- Vận chuyển thụ động không cần pecmêaza.

- Khuếch tán trực tiếp qua màng.

- Không tiêu tốn ATP.

2

Các chất phân cực, các ion, các chất có kích thước phân tử lớn (Na+, K+, H\ glucôzơ, axit amin...).

- Vận chuyển thụ động cần các kênh đặc hiệu là pecmêaza.

- Khuếch tán nhanh có chọn lọc.

- Không tiêu tốn ATP.

3

Các chất cần thiết ở môi trường ngay cả khi nồng độ chất này thấp hơn so với ở bên trong tế bào.

- Vận chuyển chủ động, ngược chiều građien nồng độ.

- Cần năng lượng ATP.

- Cần kênh prôtêin đặc hiệu, có thể vận chuyển đơn chất hay đồng chuyển, đối chuyển.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 19 trang 57 SBT Sinh học 10

  Giải bài 19 trang 57 SBT Sinh học 10: Các câu sau đây đúng hay sai ? A. Mỗi tế bào đều có màng, tế bào chất, các bào quan và nhân.

 • Giải bài 20 trang 57 SBT Sinh học 10

  Giải bài 20 trang 57 SBT Sinh học 10: Tại sao muốn giữ rau tươi ta phải thường xuyên vảy nước vào rau ? Khi tiến hành ẩm bào, làm thế nào các tế bào có thể "chọn" được các chất cần thiết trong hàng loạt các chất ở xung quanh để đưa vào tế bào ?

 • Giải bài 17 trang 55 SBT Sinh học 10

  Giải bài 17 trang 55 SBT Sinh học 10: Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động các chất qua màng tế bào.

 • Giải bài 16 trang 55 SBT Sinh học 10

  Giải bài 16 trang 55 SBT Sinh học 10: Mô tả cấu trúc và chức năng của màng sinh chất. Tại sao khi ghép nối các mô và cơ quan từ người này sang người kia, thì cơ thể người nhận lại có thể nhận biết cơ quan lạ và đào thải các cơ quan lạ đó.

 • Giải bài 15 trang 54 SBT Sinh học 10

  Giải bài 15 trang 54 SBT Sinh học 10: Hình sau đây mô tả cấu trúc màng sinh chất. a) Hãy chú thích cho các số 1, 2, 3, 4, 5, 6. b) Nêu chức năng của màng sinh chất.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí