Giải bài 16 trang 30 SBT Sinh học 10


Giải bài 16 trang 30 SBT Sinh học 10: a) Bằng hình vẽ, hãy phân biệt mARN, tARN, rARN. Hãy cho biết các thuỳ tròn của phân tử tARN có chức năng gì.

Đề bài

a) Bằng hình vẽ, hãy phân biệt mARN, tARN, rARN. Hãy cho biết các thuỳ tròn của phân tử tARN có chức năng gì.

b) Từ hình vẽ về cấu trúc của các loại ARN hãy thử dự đoán về thời gian tồn tại của mỗi loại trong tế bào, giải thích tại sao.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết ARN

Lời giải chi tiết

a) Chức năng các thuỳ tròn của tARN:

- Thuỳ mang bộ ba đối mã khớp với bộ ba mã hoá của mARN.

- Thuỳ liên kết với ribôxôm.

- Thuỳ liên kết với enzim.

b) Thời gian tồn tại của chúng phụ thuộc vào độ bền vững của phân tử do liên kết hiđrô tạo ra và trạng thái tồn tại của chúng trong tế bào:

- mARN: Dạng mạch đơn không có liên kết hiđrô, độ bền vững kém, thời gian tồn tại ngắn.

- tARN: Có liên kết hiđrô nhưng số lượng ít, thời gian tồn tại lâu hơn mARN.

- rARN: Số liên kết hiđrô chiếm 70% và liên kết với prôtêin tạo thành ribôxôm, thòi gian tồn tại lâu (vài thế hộ tế bào).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí