Giải bài 18 trang 32 SBT Sinh học 10


Đề bài

Một đoạn ADN có 2400 nuclêôtit, trong đó có 900 ađênin.

a) Xác định chiều dài của đoạn ADN.

b) Số nuclêôtit từng loại của ADN là bao nhiêu?

c) Xác định số liên kết hiđrô trong đoạn ADN đó

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào công thức: L = N:2x0,34 (nm)

H = 2A +3G

Lời giải chi tiết

a) Chiều dài của đoạn ADN 

(2400 : 2) X 0,34 = 408 nm

b) Số nuclêôtit từng loại của đoạn ADN

= T = 900 nuclêôtit

= X = (2400 : 2) - 900 = 300 nuclêôtit

c) Số liên kết hiđrô trong đoạn ADN đó là

(900 X 2) + (300 X 3) = 2700 liên kết hiđrô

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập có lời giải trang 21

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài