Giải bài 7 trang 24 SBT Sinh học 10


Giải bài 7 trang 24 SBT Sinh học 10: Hãy hoàn thành bảng sau:

Đề bài

Hãy hoàn thành bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cacbohiđrat

Lời giải chi tiết

Loại đường

Cấu tạo

Vai trò

Ví dụ

Đường đơn

Có 3 - 7 nguyên tử cacbon trong phân tử, quan trọng nhất là pentôzơ (5C) và hexôzơ (6C).

-Cấu tạo nên đường đôi và đường đa.

- Là thành phần cấu trúc các phân tử ADN, ARN, ATP, UTP, GTP, XTP, TTP.

- Là nguyên liệu hô hấp.

Ribôzơ, glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ.

Đường đôi

Do 2 phân tử đường đơn liên kết với nhau loại một phân tử nước.

Làm chất dự trữ c và năng lượng tạm thời.

Lactôzơ (đường sữa), saccarôzơ (đường mía).

Đường đa

Do nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng các liên kết glicôzit tạo ra các mạch thẳng hoặc phân nhánh bằng các phản ứng trùng ngưng và loại nước.

- Là nguyên liệu dự trữ và cấu trúc các thành phần của tế bào.

- Liên kết với prôtêin tạo thụ thể.

- Tạo kháng nguyên bể mặt.

Xenlulôzơ, tinh bột, glicôgen.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí