Giải bài 1.30 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Để làm một cái bánh, cần \(2\frac{3}{4}\) cốc bột. Lan đã có \(1\frac{1}{2}\) cốc bột. Hỏi Lan cần thêm bao nhiêu cốc bột nữa?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi hỗn số về dạng phân số

Thực hiện phép trừ phân số

Lời giải chi tiết

Lan cần thêm số cốc bột nữa là: \(2\frac{3}{4} - 1\frac{1}{2} = \frac{{11}}{4} - \frac{3}{2} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}\) (cốc bột)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm