Giải bài 1.28 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Tính một cách hợp lí

\(\begin{array}{l}a) - 1,2 + ( - 0,8) + 0,25 + 5,75 - 2021\\b) - 0,1 + \frac{{16}}{9} + 11,1 + \frac{{ - 20}}{9}\end{array}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhóm các số hạng có tổng “đẹp” hay có cùng mẫu số

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a) - 1,2 + ( - 0,8) + 0,25 + 5,75 - 2021\\ = [ - 1,2 + ( - 0,8)] + (0,25 + 5,75) - 2021\\ = ( - 2) + 6 - 2021\\ = 4 - 2021\\ =  - 2017\\b) - 0,1 + \frac{{16}}{9} + 11,1 + \frac{{ - 20}}{9}\\ = [( - 0,1) + 11,1] + \left( {\frac{{16}}{9} + \frac{{ - 20}}{9}} \right)\\ = 11 + \frac{{ - 4}}{9}\\ = \frac{{99}}{9} + \frac{{ - 4}}{9}\\ = \frac{{95}}{9}\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm