Lý thuyết Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc SGK Toán 7 - Kết nối tri thức


1. Thứ tự thực hiện các phép tính

1. Thứ tự thực hiện các phép tính

* Với các biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc chỉ có phép nhân và phép chia, ta thực hiện các phép tính từ trái sang phải.

* Với các biểu thức không có dấu ngoặc, ta thực hiện theo thứ tự:

Lũy thừa => Nhân và chia => Cộng và trừ

* Với các biểu thức có dấu ngoặc, ta thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Trường hợp có nhiều dấu ngoặc, ta thực hiện theo thứ tự ( ) => [ ] => { }

2. Quy tắc chuyển vế

Đẳng thức:

 

Nếu a = b thì b = a ; a + c = b + c

Quy tắc chuyển vế:

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “ +” đổi thành dấu “ – “; dấu “ – “ đổi thành dấu  “ +”.

+) Nếu A + B = C thì A = C – B

+) Nếu A – B = C thì A = C + B

Ví dụ: 3x – 2 = x – 6

\( \Leftrightarrow \)3x – x = - 6 + 2

\( \Leftrightarrow \)2x = -4

\( \Leftrightarrow \)x = (-4) : 2

\( \Leftrightarrow \)x = -2

Vậy x = -2


Bình chọn:
4.4 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí