Bài 1.13 trang 5 SBT Hoá học 12


Giải bài 1.13 trang 5 sách bài tập hóa học 12. Hỗn hợp X gồm axit axetic và ancol etylic. Chia X thành ba phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với natri dư thấy có 3,36 lít khí H2 thoát ra (đktc).Phần hai phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M.

Đề bài

Hỗn hợp X gồm axit axetic và ancol etylic. Chia X thành ba phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với natri dư thấy có 3,36 lít khí H2 thoát ra (đktc). Phần hai phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M.

Thêm vào phần ba một lượng H2SO4 làm xúc tác rồi thực hiện phản ứng este hoá, hiệu suất đạt 60%.

a)   Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

b)   Tính khối lượng của hỗn hợp X đã dùng và khối lượng este thu được.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phần 1: nancol + naxit = \(2.{n_{{H_2}}}\)

Phần 2: naxit = nNaOH

\( \to \)naxit \( \to \) nancol

Phần ba: Vì nancol < naxit \( \to \) hiệu suất tính theo số mol của ancol

\( \to \) neste \( \to \) meste

Lời giải chi tiết

a) PTHH

\(\eqalign{
& C{H_3}COOH + Na \to C{H_3}COONa + {1 \over 2}{H_2} \cr 
& {C_2}{H_5}OH + Na \to {C_2}{H_5}ONa + {1 \over 2}{H_2} \cr 
& C{H_3}COOH + NaOH \to C{H_3}COONa + {H_2}O \cr 
& C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH\buildrel {{H_2}S{O_4}\,\left( d \right),{t^0}} \over
\longrightarrow C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O \cr} \)

b) 

\({n_{{H_2}}} = \dfrac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15\,\,mol\)

nNaOH = 0,2.1 = 0,2 mol

Phần 1: nancol + naxit = \(2.{n_{{H_2}}}\)

\( \to \) nancol + naxit = 2.0,15

Phần 2: naxit = nNaOH

\( \to \)naxit = 0,2 mol

\( \to \) nancol = 2.0,15 – 0,2 = 0,1 mol

\( \to \) mX = 3.(0,2.60 + 0,1.46) = 49,8 gam.

Phần ba: Vì nancol < naxit \( \to \) hiệu suất tính theo số mol của ancol

\( \to {n_{este}} = \dfrac{{0,1.60}}{{100}} = 0,06\,\,mol\)

\( \to {m_{este}} = {m_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = 0,06.88 = 5,28\,\,gam\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Este

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài