Bài 1.13 trang 5 SBT Hoá học 12


Giải bài 1.13 trang 5 sách bài tập hóa học 12. Hỗn hợp X gồm axit axetic và ancol etylic. Chia X thành ba phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với natri dư thấy có 3,36 lít khí H2 thoát ra (đktc).Phần hai phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M.

Đề bài

Hỗn hợp X gồm axit axetic và ancol etylic. Chia X thành ba phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với natri dư thấy có 3,36 lít khí H2 thoát ra (đktc). Phần hai phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M.

Thêm vào phần ba một lượng H2SO4 làm xúc tác rồi thực hiện phản ứng este hoá, hiệu suất đạt 60%.

a)   Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

b)   Tính khối lượng của hỗn hợp X đã dùng và khối lượng este thu được.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phần 1: nancol + naxit = \(2.{n_{{H_2}}}\)

Phần 2: naxit = nNaOH

\( \to \)naxit \( \to \) nancol

Phần ba: Vì nancol < naxit \( \to \) hiệu suất tính theo số mol của ancol

\( \to \) neste \( \to \) meste

Lời giải chi tiết

a) PTHH

\(\eqalign{
& C{H_3}COOH + Na \to C{H_3}COONa + {1 \over 2}{H_2} \cr 
& {C_2}{H_5}OH + Na \to {C_2}{H_5}ONa + {1 \over 2}{H_2} \cr 
& C{H_3}COOH + NaOH \to C{H_3}COONa + {H_2}O \cr 
& C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH\buildrel {{H_2}S{O_4}\,\left( d \right),{t^0}} \over
\longrightarrow C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O \cr} \)

b) 

\({n_{{H_2}}} = \dfrac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15\,\,mol\)

nNaOH = 0,2.1 = 0,2 mol

Phần 1: nancol + naxit = \(2.{n_{{H_2}}}\)

\( \to \) nancol + naxit = 2.0,15

Phần 2: naxit = nNaOH

\( \to \)naxit = 0,2 mol

\( \to \) nancol = 2.0,15 – 0,2 = 0,1 mol

\( \to \) mX = 3.(0,2.60 + 0,1.46) = 49,8 gam.

Phần ba: Vì nancol < naxit \( \to \) hiệu suất tính theo số mol của ancol

\( \to {n_{este}} = \dfrac{{0,1.60}}{{100}} = 0,06\,\,mol\)

\( \to {m_{este}} = {m_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = 0,06.88 = 5,28\,\,gam\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 1.12 trang 5 SBT Hóa học 12

  Giải bài 1.12 trang 5 sách bài tập hóa học 12. Este đơn chức X thu được từ phản ứng este hoá giữa ancol Y và axit hữu cơ z (có xúc tác là axit H2S04). Đốt cháy hoàn toàn 4,3 g X thu được 4,48 lít khí CO (đktc) và 2,7 g nước.

 • Bài 1.11 trang 5 SBT Hóa học 12

  Giải bài 1.11 trang 5 sách bài tập hóa học 12. Hai este X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44

 • Bài 1.10 trang 5 SBT Hóa học 12

  Giải bài 1.10 trang 4 sách bài tập Hóa học 12. Este đơn chức X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O lân lượt là 48,65% ; 8,11% và 43,24%

 • Bài 1.9 trang 4 SBT Hóa học 12

  Giải bài 1.9 trang 4 sách bài tập hóa học 12. Đồng phân nào trong số các đồng phân mạch hở có công thức phân tử C2H4O2 tác dụng được với

 • Bài 1.8 trang 4 SBT Hóa học 12

  Giải bài 1.8 trang 4 sách bài tập hóa học 12. Este X có công thức đơn giản nhất là C2H4O. Đun sôi 4.4 g X với 200 g dung dịch NaOH 3% đến khi phan ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng thu được 8,1 g chất rắn khan.Tìm công thức cấu tạo của X

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD