Bài 1.12 trang 5 SBT Hóa học 12


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Este đơn chức X thu được từ phản ứng este hoá giữa ancol Y và axit hữu cơ Z (có xúc tác là axit H2S04). Đốt cháy hoàn toàn 4,3 g X thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 g nước. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và tên gọi của X. Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế X từ axit và ancol tương ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ sản phẩm cháy ta tìm được số mol C, H và O.

 \( \to \) CTĐGN của X

Mà X là este đơn chức  CTPT của X.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Từ sản phẩm cháy ta có :

\({n_C} = {n_{C{O_2}}} = 0,2\,\,mol \to {m_C} = 0,2.12 = 2,4\,\,gam\)

\({n_H} = 2{n_{{H_2}O}} = 0,3\,\,mol \to {m_H} = 0,3.1 = 0,3\,\,gam\)

\({m_O} = {m_X} - {m_C} - {m_H} = 4,3 - 2,4 - 0,3 = 1,6\,\,gam \to {n_O} = 0,1\,\,mol\)

Đặt công thức phân tử của X là CxHyOz. Ta có tỉ lệ :

x : y : z = 0,2 : 0,3 : 0,1 = 2 : 3 : 1.

\( \to \) CTĐGN của X là C2H3O

Mà X là este đơn chức nên công thức phân tử của X là C4H6O2.

Vì X được tạo ra từ phản ứng este hoá giữa ancol Y và axit hữu cơ Z nên có công thức cấu tạo :

HCOOCH2CH=CH2 (anlyl fomat) hoặc CH2=CHCOOCH3 (metyl acrylat).

\(HCOOH + C{H_2} = CH - C{H_2}OH \to HCOOC{H_2} - CH = C{H_2} + {H_2}O\)

\(C{H_2} = CH - C{\rm{OOH + C}}{{\rm{H}}_3}OH \to C{H_2} = CH - COOC{H_3} + {H_2}O\)

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu
 • Bài 1.13 trang 5 SBT Hoá học 12

  Giải bài 1.13 trang 5 sách bài tập hóa học 12. Hỗn hợp X gồm axit axetic và ancol etylic. Chia X thành ba phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với natri dư thấy có 3,36 lít khí H2 thoát ra (đktc).Phần hai phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M.

 • Bài 1.11 trang 5 SBT Hóa học 12

  Giải bài 1.11 trang 5 sách bài tập hóa học 12. Hai este X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44

 • Bài 1.10 trang 5 SBT Hóa học 12

  Giải bài 1.10 trang 4 sách bài tập Hóa học 12. Este đơn chức X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O lân lượt là 48,65% ; 8,11% và 43,24%

 • Bài 1.9 trang 4 SBT Hóa học 12

  Giải bài 1.9 trang 4 sách bài tập hóa học 12. Đồng phân nào trong số các đồng phân mạch hở có công thức phân tử C2H4O2 tác dụng được với

 • Bài 1.8 trang 4 SBT Hóa học 12

  Giải bài 1.8 trang 4 sách bài tập hóa học 12. Este X có công thức đơn giản nhất là C2H4O. Đun sôi 4.4 g X với 200 g dung dịch NaOH 3% đến khi phan ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng thu được 8,1 g chất rắn khan.Tìm công thức cấu tạo của X

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.