Bài 1.10 trang 5 SBT Hóa học 12


Giải bài 1.10 trang 4 sách bài tập Hóa học 12. Este đơn chức X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O lân lượt là 48,65% ; 8,11% và 43,24%

Đề bài

Este đơn chức X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O lần lượt là 48,65% ; 8,11% và 43,24%

a) Tìm công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo có thể có và gọi tên X.

b) Đun nóng 3,7 g X với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng, thu được 4,1 g muối rắn khan. Xác định công thức cấu tạo của X.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a. Từ phần trăm khối lượng các nguyên tố, ta xác định được công thức đơn giản nhất của X là C3H6O2 → Công thức phân tử của X là C3H6O2.

Viết các đồng phân ứng với CTPT đã tìm được, dựa vào lý thuyết về danh pháp của este và gọi tên các este tương ứng.

b. Gọi CT của X là RCOOR1 (R1 # H)

\( \to \) Muối khan là RCOONa có số mol = số mol X

\( \to \) CT của muối

\( \to \) CT của este.

Lời giải chi tiết

a. Gọi CTPT của X là CxHyOz

\( \to x:y:z = \dfrac{{48,65}}{{12}}:\dfrac{{8,11}}{1}:\dfrac{{43,24}}{{16}} = 3:6:2\)

\( \to \) Công thức đơn giản nhất của X là C3H6O2 

Vì X là este đơn chức → Công thức phân tử của X là C3H6O2

Các công thức cấu tạo có thể có của X là :

HCOOC2H5 (etyl fomat) và CH3COOCH3 (metyl axetat).

b. Đặt công thức của X là RCOOR1 (R1 # H).

RCOOR1 + NaOH → RCOONa + R1OH

n= 0,05 mol

Muối khan là RCOONa có số mol = số mol X = 0,05 mol

=> M RCOONa= \(\dfrac{{4,1}}{{0,05}}\) = 82 (g/mol)

Từ đó suy ra muối là CH3COONa.

Công thức cấu tạo của X là CH3COOCH3

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Este

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài