Giải bài 1 trang 91 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều


Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ thỏa mãn: AB = A’B’, ....

Đề bài

Cho hai tam giác ABCA’B’C’ thỏa mãn: AB = A’B’, \(\widehat A = \widehat {A'},\widehat C = \widehat {C'}\). Hai tam giác ABCA’B’C’ có bằng nhau không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh hai tam giác ABCA’B’C’.

Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°.

Lời giải chi tiết

Vì \(\widehat A = \widehat {A'},\widehat C = \widehat {C'}\)mà tổng ba góc trong một tam giác bằng 180° nên \(\widehat B = \widehat {B'}\).

Xét hai tam giác ABCA’B’C’ có: \(\widehat A = \widehat {A'}\), AB = A’B’, \(\widehat B = \widehat {B'}\).

Vậy \(\Delta ABC = \Delta A'B'C'\)(g.c.g)


Bình chọn:
4.7 trên 31 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí