Đề kiểm tra 15 phút phần 1 lịch sử 6 - Đề số 4 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1. Các quốc gia cổ đại phương Đông xuất hiện từ

A. cuối thiên niên kỉ V - đầu thiên niên kỉ IV TCN.

B. cuối thiên niên kỉ IV - đầu thiên niên kỉ III TCN.

C. cuối thiên niên kỉ III - đầu thiên niên kỉ II TCN.

D. cuối thiên niên kỉ II - đầu thiên niên kỉ I TCN.

Câu 2. Nền kinh tế chủ đạo của các quốc gia cổ đại phương Đông là

A. nông nghiệp trồng lúa.

B. thủ công nghiệp và thương nghiệp.

C. nông nghiệp và buôn bán.

D. nông nghiệp và thương nghiệp.

Câu 3. Bộ Luật Ha-mu-ra-bi là bộ luật của

A. Ai Cập cổ đại.

B. Lưỡng Hà cổ đại.

C. Trung Quốc cổ đại.

D. Ấn Độ cổ đại.

Câu 4. Những người hầu hạ, phục dịch vua và quý tộc ở các quốc gia cổ đai phương Đông được gọi chung là

A. nông dân.

B. nông dân công xã

C. nô lệ.

D. thợ thủ công    

Câu 5. Đứng đầu giai cấp thống trị ở các quốc gia cổ đại phương Đông

A. Vua chuyên chế.

B. Đông đảo quý tộc quan lại.

C. Chủ ruộng đất

D. Tầng lớp tăng lữ.

Câu 6. Lực lượng sản xuất chính trong xã hội cổ đại phương Đông là tầng lớp nào?

A. Nô lệ.                         B. Nông dân

C. Địa chủ.                    D. Công nhân

Câu 7. Công việc đã khiến cho con người ở các quốc gia cổ đại phương Đông gắn bó và ràng buộc với nhau trong tổ chức công xã là

A. Buôn bán.

B. Trị thuỷ và trồng lúa.

C. Chăn nuôi.

D. Làm nghề thủ công nghiệp.

Câu 8. Một trong những nguồn gốc xuất thân của tầng lớp nô lệ trong xã hội cổ đại phương Đông là

A. Tù binh của chiến tranh.

B. Nông dân không đóng đủ thuế.

C. Buôn bán từ các nước khác đến.

D. Quý tộc phản động.

Câu 9. Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành chủ yếu ở:

A. Vùng đồng bằng.

B. Vùng lưu vực các con sông.

C. Vùng đồi núi và trung du.

D. Vùng cao nguyên.

Câu 10. Điều kiện tự nhiên nào sau đây không phải là cơ sở hình thành của các quốc gia cổ đại phương Đông?

A. Đất phù sa ven sông màu mỡ, mềm xốp, rất dễ canh tác.

B. Lượng mưa phân bố đều đặn theo mùa.

C. Khí hậu nóng ẩm, phù hợp cho việc gieo trồng.

D. Vùng ven biển, có nhiều vũng, vịnh sâu và kín gió.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1. B

2. A

3. B

4. C

5. A

6. B

7. B

8. A

9. B

10. D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 11.

Cách giải:

Từ cuối thiên niên kỉ IV đến đầu thiên niên kỉ III TCN, những quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên hình thành ở Ai Cập, vùng Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc ngày nay.

Chọn đáp án: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 11

Cách giải:

Nhờ có đất ven sông màu mỡ, dễ trồng trọt. Nghề nông trồng lúa nước ngày càng phát triển và trở thành ngành kinh tế chính.

Chọn đáp án: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 12.

Cách giải:

Ở Lưỡng Hà, vua Ham-mu-ra-bi đã ban hành một bộ luật, được khắc trên bia đá được gọi là bộ luật Ham-mu-ra-bi.

Chọn đáp án: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 12.

Cách giải:

Trong xã hội cổ đại phương Đông, nhà vua và quý tộc đều có nhiều người hầu hạ, phục dịch gọi chung là nô lệ.

Chọn đáp án: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 13.

Cách giải:

Quý tộc và quan lại là tầng lớp có nhiều của cải và quyền thế. Đứng đầu tầng lớp này là một ông vua nắm mọi quyền hành (ông vua chuyên chế).

Chọn đáp án: A

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 12

Cách giải:

Ở các nước phương Đông, cư dân chủ yếu làm nghề nông. Vì vậy, bộ phận đông đảo nhất và có vai trò to lớn trong sản xuất là nông dân.

Chọn đáp án: B

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 11, suy luận.

Cách giải:

Ở phương Đông, nông nghiệp là ngành sản xuất chính nên việc trị thủy đóng vai trò quan trọng. Con người tuy đã biết làm thủy lợi, đắp đê ngăn lũ, đào kênh, máng dẫn nước vào ruộng. Lúa gạo cũng vì thế ngày càng nhiều. Tuy nhiên, hoạt động thủy lợi cần có sự hợp sức của đông đảo con người mới có thể hoàn thành đươc. Chính vì thế, trị thủy và trồng lúa đã khiến cho con người ở các quốc gia cổ đại phương Đông gắn bó và ràng buộc với nhau trong tổ chức công xã.

Chọn đáp án: B

Câu 8.

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Nô lệ trong xã hội cổ đại phương Đông chiếm số lượng không nhiều, chủ yếu xuất thân từ hai nguồn:

- Tù binh của chiến tranh.

- Nông dân nghèo không trả được nợ.

Chọn đáp án: A

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 11, suy luận.

Cách giải:

Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở vùng lưu vực các dòng sông lớn (sông Nin – Ai Cập, sông Ơ-phơ-rat và Ti-gơ-rơ - Lưỡng Hà, sông Ấn và sông Hằng - Ấn Độ, sông Hoàng Hà và Trường Giang - Trung Quốc). Các đồng bằng màu mỡ ven các con sông lớn tạo điều kiện cho phát triển nông nghiệp trồng lúa nước và thủy lợi. Con người cần hợp sức với nhau để hoàn thành các công trình thủy lợi dưới sự chỉ đạo của một người đứng đầu. Hơn nữa, sự chiếm đoạt sản phẩm dư thừa có một bộ phận người trong thị tộc bộ lạc đã dẫn đến sự tan rã của công xã nguyên thủy, hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc ngày nay.

Chọn đáp án: B

Câu 10.

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở lưu vực các dòng sông lớn, không phải ở vùng ven biển nên điều kiện tự nhiên vùng biên biển, có nhiều vũng, vịnh sâu và kín gió không phải là cơ sở hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông.

Chọn đáp án: D

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài