Chương VIII: Triết học phi Mácxít hiện đại ở phương Tây

Bình chọn:
4.8 trên 53 phiếu
 • Sự tiêu tan của hệ thống lớn và sự phân mảnh của chủ đề

  Sự tiêu tan của hệ thống lớn và sự phân mảnh của chủ đề

  Như đã trình bày ở trên, toàn bộ nền triết học phương Tây hiện đại nổi lên những đặc điểm sau đây: Trong thời kỳ đi lên của chủ nghĩa tư bản, những người đại diện về tư tưởng triết học với niềm tin ở vai trò lịch sử của mình đã xây dựng được một thế giới quan thống nhất nhằm phá bỏ chế độ phong kiến đã lỗi thời, tạo lập một thế giới mới

 • Lý thuyết: Chủ nghĩa Tâyia (Teilhard) - Một cao vọng về triết học tôn giáo ở thế kỷ XX

  Lý thuyết: Chủ nghĩa Tâyia (Teilhard) - Một cao vọng về triết học tôn giáo ở thế kỷ XX

  Chủ nghĩa Tâyia đã xuất hiện như một phản đề đối với triết học truyền thống chính thống của Giáo hội Công giáo.

 • Lý thuyết: Nhân học triết học - Tập hợp triết học phi lý và khoa học về con người

  Lý thuyết: Nhân học triết học - Tập hợp triết học phi lý và khoa học về con người

  Nhân học triết học, một trào lưu triết học Đức đã xuất hiện từ những năm 20. Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, bị chủ nghĩa hiện sinh lấn át, nó phát triển chậm lại. Nhưng trong hai thập kỷ vừa qua, nó biến thành một trào lưu rộng rãi có tham vọng lý giải bằng lý luận của tri thức hiện đại về con người, hòng đạt tới một quan niệm mới về bản chất con người.

 • Lý thuyết: Con đường vòng để tái lập hệ tư tưởng, phục hồi siêu hình học

  Lý thuyết: Con đường vòng để tái lập hệ tư tưởng, phục hồi siêu hình học

  Bước vào thập kỷ 70, cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật đã tạo nên bước nhảy vọt của lực lượng sản xuất và đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa nền sản xuất của các nước

 • Chủ nghĩa thực dân mới - sản phẩm của chủ nghĩa tư bản độc quyền

  Chủ nghĩa thực dân mới - sản phẩm của chủ nghĩa tư bản độc quyền

  Hệ tư tưởng thực dân mới ở miền Nam Việt Nam trong những năm 50 - 60 - 70 thế kỷ XX không phải là cái gì khác mà là hệ tư tưởng tư bản độc quyền được các thế lực phản động ở đây đưa vào sử dụng để bảo vệ lợi ích của giai cấp đại tư sản ở một vùng dù là "ngoại vi" trong thời kỳ khủng hoảng của nó

 • Lý thuyết: Chủ nghĩa Tômát mới: Toan tính lấy đức tin định hướng cho lý trí

  Lý thuyết: Chủ nghĩa Tômát mới: Toan tính lấy đức tin định hướng cho lý trí

  Chủ nghĩa Tômát là triết học của Tômát Đacanh (Thomas đaquin) (1274) ra đồi từ thời trung cổ ở Tây Âu. Ngay từ đầu, nó đã là sự kết hợp thần học của Đạo Kytô với triết học của Arixtốt và cả của Platôn

 • Sự ra đời của chủ nghĩa hiện sinh

  Sự ra đời của chủ nghĩa hiện sinh

  Chủ nghĩa hiện sinh ra đời sau Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất và phát triển hoàn chỉnh, đạt tới điểm cao trong chùm triết học phi lý hiện đại trong những năm 50 - 60. Ảnh hưởng của nó khá rộng, đặc biệt ở các nước Đức và Pháp

 • Sự ra đời của chủ nghĩa thực chứng mới

  Sự ra đời của chủ nghĩa thực chứng mới

  Đã hơn một thế kỷ nay, chủ nghĩa thực chứng đã nhiều lần thay đổi hình thức với những trường phái và chi phái khác nhau, nhưng tất cả đều hợp thành một "tập đại thành" bám giữ khẩu hiệu "bản thân khoa học đã là triết học, những tri thức về thế giới là đặc quyền của khoa học thực chứng".

 • Lý thuyết: Hành trình đi tới sự giải trừ hệ tư tưởng và cái chết của triết học

  Lý thuyết: Hành trình đi tới sự giải trừ hệ tư tưởng và cái chết của triết học

  Để xây dựng hệ tư tưởng của mình, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước hiện đại đã lấy sự tiến hoá công nghệ làm nền tảng cho xã hội. Người ta dành cho kỹ thuật một tầm quan trọng đặc biệt.

 • Chủ nghĩa đa nguyên và chủ nghĩa tương đối tuyệt đối

  Chủ nghĩa đa nguyên và chủ nghĩa tương đối tuyệt đối

  Các nhà triết học tư sản hiện đại coi chủ nghĩa nhất nguyên là lỗi thời, là chỉ phù hợp với khoa học của thế kỷ XIX, còn chủ nghĩa đa nguyên là thành tựu tư tưởng của thế kỷ XX.

 • Triết học về tự nhiên, siêu hình học về Omêga

  Triết học về tự nhiên, siêu hình học về Omêga

  - Dựa vào những nghiên cứu về địa chất học, cổ sinh học và cổ nhân học, Tâyia đã đi tới một kết luận có bản như sau: Vũ trụ không phải là một trật tự, mà là một quá trình. Vũ trụ được biến động từ vũ trụ phát sinh.

 • Triết học đời sống

  Triết học đời sống

  Trong tập hợp của những loại triết học phi lý và bất khả tri làm thành nhân học triết học thì triết học đời sống là yếu tố trung tâm quy định sự hình thành của nhân học triết học. Người ta thấy ở đó những nguyên tắc và những luận điểm làm cơ sở cho việc tái tạo những quan niệm nhân học mới về bản chất của con người

 • Chủ nghĩa duy lý phê phán

  Chủ nghĩa duy lý phê phán

  K. Pốppơ hoàn thiện chủ nghĩa duy lý phê phán của mình bằng việc phê phán một số quan niệm cơ bản của chủ nghĩa thực chứng mới.

 • Chủ nghĩa duy linh - nhân vị

  Chủ nghĩa duy linh - nhân vị

  Chủ nghĩa duy khoa học và hệ tư tưởng kỹ trị với những mâu thuẫn bên trong của nó đã gặp bế tắc. Giai cấp tư sản đã thực hiện một sự thay đổi có tính chất tình huống về hệ tư tưởng của nó bằng triết học phi lý: Chủ nghĩa duy linh - nhân vị

 • Thần học và khoa học, đức tin và lý trí

  Thần học và khoa học, đức tin và lý trí

  Siêu hình học, bản thể học của chủ nghĩa Tômát được xây dựng để bảo vệ những giáo lý của Đạo Kytô. Nó được coi là "triết học đầu tiên" tách khỏi khoa học, hơn nữa còn bắt khoa học phải phục tùng những nguyên tắc của nó.

 • Những nguyên tắc của chủ nghĩa hiện sinh

  Những nguyên tắc của chủ nghĩa hiện sinh

  Sự phát triển của hiện tượng học và chủ nghĩa hiện sinh trong hơn một nửa thế kỷ đã chứng tỏ rằng hai trào lưu trên đã gặp nhau ở những nguyên tác phương pháp luận và có xu hướng đi tới một nội dung giống nhau. Chủ nghĩa hiện sinh chỉ đạt tới quy chế của học thuyết triết học rõ ràng nhờ hiện tượng học

 • Triết học của khoa học

  Triết học của khoa học

  Tri thức học Một khi đã tuyên bố sự vô nghĩa của triết học, sự tồn tại học ở bản thân khoa học thực chứng, chủ nghĩa thực chứng mới đã xây dựng cho mình một chương trình về "triết học của khoa học".

 • Lý thuyết: Chương VIII: Triết học phi Mácxít hiện đại ở phương Tây

  Lý thuyết: Chương VIII: Triết học phi Mácxít hiện đại ở phương Tây

  Triết học phương Tây hiện đại đã trải qua một quá trình đầy biến động. Kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, nó đã phát triển theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai đến những năm 70

 • Chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa phi lý

  Chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa phi lý

  Cuộc khủng hoảng trong triết học tư sản mang hình thức xung đột giữa chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa phi lý. Chủ nghĩa duy lý triết học cũng như bản thân triết học đã có nguồn gốc từ thời cổ đại (Arixtốt, Đêmôcrít).

 • Triết học về cá nhân và về xã hội

  Triết học về cá nhân và về xã hội

  Sau Chúa, Tâyia quan tâm đến con người. Và chính ở đây đã bộc lộ một chủ nghĩa nhân đạo tích cực. Nhà triết học đã chỉ ra một nét đặc trưng ở con người làm cho nó tách một cách căn bản khỏi động vật: đó là "ý thức" có tính phản ánh đã làm nảy sinh một nền văn hóa trên trái đất.

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất