Chủ nghĩa Tâyia (Teilhard) - Một cao vọng về triết học tôn giáo ở thế kỷ XX

Bình chọn:
4.7 trên 68 phiếu