Triết học về tự nhiên, siêu hình học về Omêga

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

- Dựa vào những nghiên cứu về địa chất học, cổ sinh học và cổ nhân học, Tâyia đã đi tới một kết luận có bản như sau: Vũ trụ không phải là một trật tự, mà là một quá trình. Vũ trụ được biến động từ vũ trụ phát sinh.

- Dựa vào những nghiên cứu về địa chất học, cổ sinh học và cổ nhân học, Tâyia đã đi tới một kết luận có bản như sau: Vũ trụ không phải là một trật tự, mà là một quá trình. Vũ trụ được biến động từ vũ trụ phát sinh. Theo ông, chiếc chìa khóa cơ bản mở ra khả năng hiểu biết đúng đắn bản chất và xu hướng của vũ trụ phát sinh là lý thuyết về tiến hóa không chỉ áp dụng cho giới động vật mà chung cả cho vũ trụ. Vì vậy, ông đã cho rằng: hơn là một lý thuyết, một hệ thống, một giả thuyết, tiến hóa là một điều kiện để tất cả những cái đó phải dựa vào và phải được thỏa mãn để có thể tư duy và trở thành chân lý.

Theo Tâyia, trong vũ trụ tiến hóa có hai quá trình theo hai hướng ngược với nhau: a) những quá trình thoái bộ: Entropie, sự hướng ra bên ngoài, sự bành trướng; b) những quá trình tiến lên: Extropie, sự phức tạp hóa, sự hạt hóa, sự hướng vào bên trong.

Nhà triết học Pháp coi yếu tố tiền - sự sống ià cái cố hữu ở vật chất, đồng thời, trong khi đưa ra một học thuyết có tính chất duy vật về nguồn gốc sự sống trên trái đất, ông khẳng định rằng, vật chất hữu cơ nảy sinh từ vật chất vô cơ qua con đường tự nhiên, trong những điều kiện tụ nhiệt điện đặc biệt của một thời đại địa chất xa xưa. Trong sự tiến hóa, các nhân tố tinh thần giữa địa vị thống ngự - vai trò ấy lớn hơn nhiều so với điều giả định của những người theo chủ nghĩa Đácuyn. Ở con người, nhân tố tinh thần có tính sáng tạo, là lực thúc đẩy của tiến hóa.

Cái vật chất tự sinh tồn và tự hoạt động phải trải qua quá trình tiến hóa có tính chất cơ giới, mà có tính chất tinh thần to lớn. Cái mắt xích cuối cùng trong quá trình tiến hóa đó là điểm Omêga: đó là sự hoàn thiện tối cao của sự tiến hóa trên trái đất và của sự chuyển tiếp sang một thể tồn tại cao hơn.

Tiêu chuẩn của sự tiến hóa vào trong cơ thể bậc cao theo Tâyia, là trình độ trí não hóa. Điều đó đã được chứng thực bằng cấu trúc hoàn thiện hơn cả của não người so với não động vật khác. Những cuộc khảo sát ở tự nhiên đã làm cho Tâyia tin chắc rằng, con người đã xuất hiện cùng một cách như bất kỳ chủng loại nào. Như vậy, con người hiện đại đã có những tổ tiên -trái với truyền thống Thánh kinh và Giáo hội - trong những thời kỳ xa xưa trước khi có con người. Con người đã tiến từ giới động vật và đã dẫn đầu nhờ cơ chế vật chất đặc trưng, nhờ lao động xã hội và tư duy. Nền văn hóa là sản phẩm của con người, tạo thành cái trí quyển - một quyển mới, một lớp tinh thần, cho đến nay vẫn tồn tại với trái đất.

Trong tiến trình phát triển của vật chất, cái năng lượng tiếp tuyến bề ngoài càng ngày càng trở thành phụ thuộc vào năng lượng xuyên tâm bên trong, tạo thành khả năng cho các bản thể sống đạt tới các hình thức tinh thần bậc cao.

Không theo quan niệm duy tâm khác cho rằng, tinh thần có tính thứ nhất so với vật chất, Tâyia cho đó là một hiện tượng, một bậc cao của sự phát triển của vật chất đã được hoàn thiện trong sự tiến hóa nhờ con đường gia tăng của năng lượng xuyên tâm.

Khái niệm Omêga có vị trí đặc biệt trong lý thuyết tiến hóa. Tâyia cho rằng, đến cái điểm Omêga ấy, thì sự tiến hóa sẽ chấm dứt và sư thăng bằng thường xuyên được thiết lập.

Tâyia gán cho Omêga một bản chất biện chứng. Một mặt, Omêga vẫn tồn tại như một lực lượng vĩnh cửu, siêu tự nhiên và có tính chất tâm linh, làm nhiệm vụ dẫn dắt một cách có mục đích những quá trình của thế giới vật chất và tinh thần hướng về chính nó; mặt khác, Omêga bộc lộ như một điểm siêu nghiệm, tối hậu trên con đường phát triển tự nhiên và cụ thể của thế giới. Nó lái một cách có mục đích sự phát triển của năng lượng xuyên tâm, tức năng lượng chinh phục dần từng bước năng lượng tiếp tuyến bên ngoài của các cơ thể. Năng lượng xuyên tâm ấy làm cho cơ thể động vật trở thành sống động và sẽ tan rã vào lúc cơ thể ấy chết và biến thành trạng thái năng lượng tiềm tàng, tự nó tìm đường đi khỏi năng lượng tiếp tuyến bên ngoài và quay về với Omêga.

Nội dung của sự trình bày trên của Tâyia cho ta thấy rằng, năng lượng xuyên tâm đó không phải cái gì khác mà là cái linh hồn theo nghĩa của Đạo Kitô. Và sau khi chết, tất cả mọi linh hồn, tức những lực lựợng xuyên tâm đó, tập trung lại, đồng quy về điểm Omêga nằm ở ngoài thế giới.

Điểm Omêga chính là nơi dung hợp vũ trụ - phát sinh và Kitô - phát sinh, tức sự nhập thế của Kitô trong vũ trụ tiến hóa. Sự đồng nhất vũ trụ - phát sinh và Kitô - phát sinh không thể không gây nên sự phản ứng trong giới công giáo chính thống. Ngưòi theo chủ nghĩa Tômát, E.Ginsông công kích luận điểm đó của Tâyia, bởi vì ở một nghĩa nào đó, Chúa chỉ còn là kết quả của sự phát triển tiến hóa, "cái chức năng mới của Kitô thiếu sự cao cả và sự cao thượng".

Quan niệm về Omêga đã làm hiện lên một chủ nghĩa phiếm thần. Chúa ngập trong các sự vật, trở thành một "yếu tố và do đó, chi phối các quá trình của tự nhiên trong tiến trình tiến hóa của cái "ruột của vật chất". Vì Chúa Kitô là một người trong nhân dân nên đồng thời Ngưòi cùng "siêu kích thích" sự nâng cao ý thức chung. Cuối cùng, Người trở về Trung tâm của Chúa Trời mà Ngưòi chưa bao giờ xa rời. Mặc những lời cầu viện tới Kinh thánh và Giáo hội, và dù đây là một quá trình hành động ngược lại với công việc khảo sát khoa học, cái phép biện chứng huyền bí của Tâyia đã không tránh khỏi bị buộc tội là tà giáo.

Loigiaihay.com

Triết học về cá nhân và về xã hội Triết học về cá nhân và về xã hội

Sau Chúa, Tâyia quan tâm đến con người. Và chính ở đây đã bộc lộ một chủ nghĩa nhân đạo tích cực. Nhà triết học đã chỉ ra một nét đặc trưng ở con người làm cho nó tách một cách căn bản khỏi động vật: đó là "ý thức" có tính phản ánh đã làm nảy sinh một nền văn hóa trên trái đất.

Xem chi tiết
Lý thuyết: Chủ nghĩa Tâyia (Teilhard) - Một cao vọng về triết học tôn giáo ở thế kỷ XX Lý thuyết: Chủ nghĩa Tâyia (Teilhard) - Một cao vọng về triết học tôn giáo ở thế kỷ XX

Chủ nghĩa Tâyia đã xuất hiện như một phản đề đối với triết học truyền thống chính thống của Giáo hội Công giáo.

Xem chi tiết
Sự tiêu tan của hệ thống lớn và sự phân mảnh của chủ đề Sự tiêu tan của hệ thống lớn và sự phân mảnh của chủ đề

Như đã trình bày ở trên, toàn bộ nền triết học phương Tây hiện đại nổi lên những đặc điểm sau đây: Trong thời kỳ đi lên của chủ nghĩa tư bản, những người đại diện về tư tưởng triết học với niềm tin ở vai trò lịch sử của mình đã xây dựng được một thế giới quan thống nhất nhằm phá bỏ chế độ phong kiến đã lỗi thời, tạo lập một thế giới mới

Xem chi tiết
Chủ nghĩa đa nguyên và chủ nghĩa tương đối tuyệt đối Chủ nghĩa đa nguyên và chủ nghĩa tương đối tuyệt đối

Các nhà triết học tư sản hiện đại coi chủ nghĩa nhất nguyên là lỗi thời, là chỉ phù hợp với khoa học của thế kỷ XIX, còn chủ nghĩa đa nguyên là thành tựu tư tưởng của thế kỷ XX.

Xem chi tiết
Phân tích tính tất yếu, đặc điểm và nội dung cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội? Phân tích tính tất yếu, đặc điểm và nội dung cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?

- Tính tất yếu của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được lý giải từ các căn cứ

Xem chi tiết
Thế nào là hàng hóa? Hàng hóa có những thuộc tính gì? Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa? Thế nào là hàng hóa? Hàng hóa có những thuộc tính gì? Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa?

- Khái niệm hàng hoá Hàng hoá là sản phẩm của lao động, nó có thể thoả mãn những nhu cầu nhất định nào đó của con ngưòi thông qua trao đổi, mua bán.

Xem chi tiết
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

Trong phép biện chứng, khái niệm mối liên hệ dùng để chỉ sự quy định, sự tác động và chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng, hay giữa các mặt, các yếu tố của mỗi sự vật, hiện tượng trong thế giới; còn khái niệm mối liên hệ phổ biến dùng để chỉ tính phổ biến của các mối liên hệ của các sự vật, hiện tượng của thế giới, đồng thời cũng dùng để chỉ các mối liên hệ tồn tại ở nhiều sự vật, hiện tượng của thế giới

Xem chi tiết
Thế nào là quan điểm toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể? Cho ví dụ. Các quan điểm đó được xác lập trên cơ sở lý luận nào? Thế nào là quan điểm toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể? Cho ví dụ. Các quan điểm đó được xác lập trên cơ sở lý luận nào?

- Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện, phát triển va lịch sử cụ thể: Quan điểm toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể là những quan điểm cơ bản thuộc về phương pháp luận của phép biện chứng duy vật.

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay