Chủ nghĩa hiện sinh trong chùm triết học phi lý hiện đại

Bình chọn:
4.7 trên 42 phiếu
  • Sự ra đời của chủ nghĩa hiện sinh

    Sự ra đời của chủ nghĩa hiện sinh

    Chủ nghĩa hiện sinh ra đời sau Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất và phát triển hoàn chỉnh, đạt tới điểm cao trong chùm triết học phi lý hiện đại trong những năm 50 - 60. Ảnh hưởng của nó khá rộng, đặc biệt ở các nước Đức và Pháp

  • Những nguyên tắc của chủ nghĩa hiện sinh

    Những nguyên tắc của chủ nghĩa hiện sinh

    Sự phát triển của hiện tượng học và chủ nghĩa hiện sinh trong hơn một nửa thế kỷ đã chứng tỏ rằng hai trào lưu trên đã gặp nhau ở những nguyên tác phương pháp luận và có xu hướng đi tới một nội dung giống nhau. Chủ nghĩa hiện sinh chỉ đạt tới quy chế của học thuyết triết học rõ ràng nhờ hiện tượng học