Chương V: Triết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại

Bình chọn:
4.1 trên 25 phiếu
 • Lý thuyết: Triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII

  Lý thuyết: Triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII

  Triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII là một giai đoạn phát triển quan trọng trong tiến trình phát triển tư tưởng triết học Tây Âu và thế giới

 • Lý thuyết: Chủ nghĩa duy tâm chủ quan và hoài nghi luận cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII

  Lý thuyết: Chủ nghĩa duy tâm chủ quan và hoài nghi luận cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII

  Ngay ở thời kỳ hoàng kim của mình, siêu hình học thế kỷ XVII đã bị các nhà duy vật Anh cùng thời, nhất là Lốccơ phê phán. Nhưng trong bối cảnh lịch sử ở Tây Âu thời đó

 • Lý thuyết: Siêu hình học thế kỷ XVII

  Lý thuyết: Siêu hình học thế kỷ XVII

  Thông thường khi nói đến danh từ "siêu hình" (metaphisica) chúng ta quen ám chỉ một cách thức tư duy phiến diện, cứng đờ, phản biện chứng về các sự vật. Nhưng ngoài ra, nó còn thể hiện khía cạnh bản thể luận nữa

 • Lý thuyết: Triết học Anh thế kỷ XVII

  Lý thuyết: Triết học Anh thế kỷ XVII

  Bước sang, thời cận đại, bắt đầu từ thế kỷ XVII, nước Anh đạt được sự phát triển thịnh vượng về kinh tế và xã hội, trở thành một trong những cường quốc tư bản lớn nhất ở Tây Âu

 • Những người mở đầu sự phát triển triết học thời kỳ Phục hưng

  Những người mở đầu sự phát triển triết học thời kỳ Phục hưng

  Thời kỳ Phục hưng ở Tây Âu bắt đầu từ thế kỳ XV. Cùng với sự phát triển về nghệ thuật và nhiều lĩnh vực khác, trong lĩnh vực tư tưởng xuất hiện nhiều nhà triết học tiếp tục các xu thế tiến bộ của triết học thời kỳ trung cổ trên cơ sở kế thừa những tinh hoa của triết học cổ Hy Lạp và La Mã.

 • Lý thuyết: Vài nét sơ lược về triết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại

  Lý thuyết: Vài nét sơ lược về triết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại

  Bắt đầu từ thế kỷ XV, ở Tây Âu, chế độ phong kiến với nền sản xuất nhỏ và các đạo luật hà khắc trung cổ bước vào thời kỳ tan rã. Xuất hiện nhiều công trường thủ công, ban đầu ở các nước ven Địa Trung Hải, nhất là ở Italia, sau đó lan sang Anh, Pháp và các nước khác.

 • Sáclơ Đờ Môngtexkiơ (1689 - 1775)

  Sáclơ Đờ Môngtexkiơ (1689 - 1775)

  S.Đ. Môngtexkiơ (Montesquieu S.D.) là một trong những nhà sáng lập ra triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII. Ông sinh ra trong một gia đình quan chức cao cấp của nghị viện có tinh thần tiến bộ

 • Gioóc Béccơly (1685 - 1753)

  Gioóc Béccơly (1685 - 1753)

  Gioóc Béccơly (George Berkeley) là nhà triết học nổi tiếng người Anh một đại biểu điển hình của chủ nghĩa duy tâm chủ quan. Ông sinh năm 1685 trong một gia đình quý tộc ở miền Nam Ailen. Ngay từ năm 15 tuổi, ông theo học tại trường tổng hợp Đublin

 • Rêne Đềcáctơ (1596 - 1650)

  Rêne Đềcáctơ (1596 - 1650)

  Rêne Đềcáctơ (Rene Descartes) là nhà triết học, nhà bách khoa toàn thư vĩ đại người Pháp. Có thể nói, cùng với Bêcơn, “Đềcáctơ đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lịch sử tư tưởng triết học" Tây Âu cận đại

 • Phranxis Bêcơn (1561 - 1626)

  Phranxis Bêcơn (1561 - 1626)

  Phranxis Bêcơn (Francis Bacon) là nhà triết học vĩ đại thời cận đại. Theo Mác, Bêcơn là ông tổ của chủ nghĩa duy vật Anh và khoa học thực nghiệm. Bắt đầu từ Bêcơn, lịch sử triết học Tây Âu bước sang một giai đoạn mới với những màu sắc riêng.

 • Triết học thời kỳ Phục hưng ở Italia

  Triết học thời kỳ Phục hưng ở Italia

  Vào thế kỷ XV - XVI, nước Italia đạt đuợc sự phát triển xã hội và văn hoá to lớn, trở thành trung tâm văn hoá châu Âu. Điều đó hợp lý vì Italia thừa hưởng cả một nền văn minh La Mã cổ đại.

 • Phrăngxoa Mari Vônte (1694 -1778)

  Phrăngxoa Mari Vônte (1694 -1778)

  Phrăngxoa Mari Vônte (Francois Marie Voltaire) là một nhà triết học, nhà văn, nhà soạn kịch nổi tiếng. Cùng với Môngtexkiơ, ông là một trong những người sáng lập ra triết học Khai sáng Pháp

 • Đavít Hium (1711-1776)

  Đavít Hium (1711-1776)

  Đavít Hium (Davit Hume) là nhà triết học nổi tiếng người Anh, là bậc tiền bối của triết học Cantơ sau này. Ông sinh năm 1711 trong một gia đình quý tộc bậc trung ở Êđenbuốc (Xcốtlen)

 • Bêkênit Xpinôza (1632 - 1677)

  Bêkênit Xpinôza (1632 - 1677)

  Bêkênít Xpinôza là nhà triết học lỗi lạc người Hà Lan. Ông sinh năm 1632 trong một gia đình thương gia ở Amxtécđam (Hà Lan). Theo học tại một trường trung cấp tôn giáo châu Âu ở Amxtécđam, sau đó ông phải bỏ học, giúp bố làm nghề buôn bán

 • Tômát Hôpxơ (1588 -1679)

  Tômát Hôpxơ (1588 -1679)

  Tômát Hốpxơ (Thomas Hobbs) là nhà triết học nổi tiếng, đại biểu của chủ nghĩa duy vật Anh thế kỷ XVII. Ông sinh năm 1588 trong một gia đình linh mục ở nông thôn nước Anh.

 • Tính nhân đạo và chủ nghĩa cộng sản không tưởng

  Tính nhân đạo và chủ nghĩa cộng sản không tưởng

  Bước sang thế kỷ XVI, những mầm mống của nền sản xuất tư bản không chỉ xuất hiện ở Italia, mà còn ở nhiêu nước Tây Âu khác như Anh, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha V.V.. Với sự phát triển mạnh về kinh tế và xã hội của các nước đó theo con đường tư bản chủ nghĩa

 • Gian Giắc Rútxô (1712 - 1778)

  Gian Giắc Rútxô (1712 - 1778)

  Gian Giắc Riítxô (Jean Jacques Rousseau) là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà biện chứng lỗi lạc của triết học Khai sáng Pháp. Các tư tưởng của ông đã trở thành khẩu hiệu và phương châm hoạt động của giai cấp tư sản Pháp trong cách mạng (1789 - 1794)

 • Gophrít Vinhem Lépnít (1646 - 1716)

  Gophrít Vinhem Lépnít (1646 - 1716)

  Gophrít Vinhem Lépnít (Gofrit Wilhem Leibniz) là nhà triết học, nhà toán học, vật lý học lỗi lạc người Đức, người có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển triết học và khoa học phương Tây cận đại

 • Giôn Lốccơ (1632 - 1704)

  Giôn Lốccơ (1632 - 1704)

  Giôn Lốccơ (John Locke) là đại biểu duy cảm điển hình của chủ nghĩa duy vật Anh. Hêghen nói: Khoa học nói chung và nhất là các khoa học kinh nghiệm, bởi nguồn gốc của mình, phải mang ơn phương pháp của Lốccơ"

 • Đêni Điđrô (1713 - 1784)

  Đêni Điđrô (1713 - 1784)

  Đêni Điđrô là nhà duy vật điển hình của triết học Khai sáng Pháp, người chủ biên của bộ Bách khoa toàn thư - một trong những di sản văn hoá vĩ đại không chỉ của nước Pháp, mà cả Tây Âu thế kỷ XVIII nói chung

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất