Triết học Anh thế kỷ XVII

Bình chọn:
4.5 trên 42 phiếu
 • Lý thuyết: Triết học Anh thế kỷ XVII

  Lý thuyết: Triết học Anh thế kỷ XVII

  Bước sang, thời cận đại, bắt đầu từ thế kỷ XVII, nước Anh đạt được sự phát triển thịnh vượng về kinh tế và xã hội, trở thành một trong những cường quốc tư bản lớn nhất ở Tây Âu

 • Phranxis Bêcơn (1561 - 1626)

  Phranxis Bêcơn (1561 - 1626)

  Phranxis Bêcơn (Francis Bacon) là nhà triết học vĩ đại thời cận đại. Theo Mác, Bêcơn là ông tổ của chủ nghĩa duy vật Anh và khoa học thực nghiệm. Bắt đầu từ Bêcơn, lịch sử triết học Tây Âu bước sang một giai đoạn mới với những màu sắc riêng.

 • Tômát Hôpxơ (1588 -1679)

  Tômát Hôpxơ (1588 -1679)

  Tômát Hốpxơ (Thomas Hobbs) là nhà triết học nổi tiếng, đại biểu của chủ nghĩa duy vật Anh thế kỷ XVII. Ông sinh năm 1588 trong một gia đình linh mục ở nông thôn nước Anh.

 • Giôn Lốccơ (1632 - 1704)

  Giôn Lốccơ (1632 - 1704)

  Giôn Lốccơ (John Locke) là đại biểu duy cảm điển hình của chủ nghĩa duy vật Anh. Hêghen nói: Khoa học nói chung và nhất là các khoa học kinh nghiệm, bởi nguồn gốc của mình, phải mang ơn phương pháp của Lốccơ"