Triển vọng của chủ nghĩa xã hội

Bình chọn:
4.3 trên 51 phiếu
 • Chủ nghĩa tư bản - không phải là tương lai của xã hội loài người

  Chủ nghĩa tư bản - không phải là tương lai của xã hội loài người

  - Bản chất của chủ nghĩa tư bản không thay đổi Chủ nghĩa tư bản có vai trò to lớn đối với lịch sử phát triển của nhân loại. Trong mấy thập kỷ qua, do biết "tự điều chỉnh và thích ứng" đồng thời sử dụng triệt để những thành tựu của cách mạng khoa học và công nghệ, các nước tư bản chủ nghĩa đã vượt qua một số cuộc khủng hoảng và vẫn còn khả năng phát triển.

 • Chủ nghĩa xã hội – tương lai của xã hội loài người

  Chủ nghĩa xã hội – tương lai của xã hội loài người

  Kẻ thù đã và đang ra sức khai thác sự kiện Liên Xô và Đông Âu sụp đổ để rêu rao về "cái chết của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung".

 • Lý thuyết: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

  Lý thuyết: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

  Với sự ra đời cùa chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa xã hội đã từ những lý thuyết không tưởng trở thành một lý luận khoa học. Quá trình thâm nhập lý luận khoa học đó vào đời sống thực tiễn phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã dẫn đến sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực