Chủ nghĩa thực chứng mới - Hình thức hiện đại của chủ nghĩa duy lý

Bình chọn:
4.3 trên 34 phiếu
  • Sự ra đời của chủ nghĩa thực chứng mới

    Sự ra đời của chủ nghĩa thực chứng mới

    Đã hơn một thế kỷ nay, chủ nghĩa thực chứng đã nhiều lần thay đổi hình thức với những trường phái và chi phái khác nhau, nhưng tất cả đều hợp thành một "tập đại thành" bám giữ khẩu hiệu "bản thân khoa học đã là triết học, những tri thức về thế giới là đặc quyền của khoa học thực chứng".

  • Triết học của khoa học

    Triết học của khoa học

    Tri thức học Một khi đã tuyên bố sự vô nghĩa của triết học, sự tồn tại học ở bản thân khoa học thực chứng, chủ nghĩa thực chứng mới đã xây dựng cho mình một chương trình về "triết học của khoa học".