Lý thuyết: Chủ nghĩa Tâyia (Teilhard) - Một cao vọng về triết học tôn giáo ở thế kỷ XX

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Chủ nghĩa Tâyia đã xuất hiện như một phản đề đối với triết học truyền thống chính thống của Giáo hội Công giáo.

Chủ nghĩa Tâyia đã xuất hiện như một phản đề đối với triết học truyền thống chính thống của Giáo hội Công giáo. Nó có cao vọng đóng vai trò một triết học tôn giáo của thế kỷ XX để hòa điệu với thế giới quan của con người hiện đại vì nó dựa vào những cứ liệu khoa học. Đây là một sự kiện triết học đáng kể nhất trong triết học tôn giáo kể từ mấy thế kỷ nay. Cho tới nay, chủ nghĩa Tâyia vẫn còn tiếng vang đáng kể trong giới tôn giáo và khoa học, mặc dù nhà triết học Pháp đã mất từ 1955.

Loigiaihay.com

Triết học về tự nhiên, siêu hình học về Omêga Triết học về tự nhiên, siêu hình học về Omêga

- Dựa vào những nghiên cứu về địa chất học, cổ sinh học và cổ nhân học, Tâyia đã đi tới một kết luận có bản như sau: Vũ trụ không phải là một trật tự, mà là một quá trình. Vũ trụ được biến động từ vũ trụ phát sinh.

Xem chi tiết
Triết học về cá nhân và về xã hội Triết học về cá nhân và về xã hội

Sau Chúa, Tâyia quan tâm đến con người. Và chính ở đây đã bộc lộ một chủ nghĩa nhân đạo tích cực. Nhà triết học đã chỉ ra một nét đặc trưng ở con người làm cho nó tách một cách căn bản khỏi động vật: đó là "ý thức" có tính phản ánh đã làm nảy sinh một nền văn hóa trên trái đất.

Xem chi tiết
Sự tiêu tan của hệ thống lớn và sự phân mảnh của chủ đề Sự tiêu tan của hệ thống lớn và sự phân mảnh của chủ đề

Như đã trình bày ở trên, toàn bộ nền triết học phương Tây hiện đại nổi lên những đặc điểm sau đây: Trong thời kỳ đi lên của chủ nghĩa tư bản, những người đại diện về tư tưởng triết học với niềm tin ở vai trò lịch sử của mình đã xây dựng được một thế giới quan thống nhất nhằm phá bỏ chế độ phong kiến đã lỗi thời, tạo lập một thế giới mới

Xem chi tiết
Chủ nghĩa đa nguyên và chủ nghĩa tương đối tuyệt đối Chủ nghĩa đa nguyên và chủ nghĩa tương đối tuyệt đối

Các nhà triết học tư sản hiện đại coi chủ nghĩa nhất nguyên là lỗi thời, là chỉ phù hợp với khoa học của thế kỷ XIX, còn chủ nghĩa đa nguyên là thành tựu tư tưởng của thế kỷ XX.

Xem chi tiết