Lý thuyết: Chủ nghĩa Tâyia (Teilhard) - Một cao vọng về triết học tôn giáo ở thế kỷ XX


Chủ nghĩa Tâyia đã xuất hiện như một phản đề đối với triết học truyền thống chính thống của Giáo hội Công giáo.

Chủ nghĩa Tâyia đã xuất hiện như một phản đề đối với triết học truyền thống chính thống của Giáo hội Công giáo. Nó có cao vọng đóng vai trò một triết học tôn giáo của thế kỷ XX để hòa điệu với thế giới quan của con người hiện đại vì nó dựa vào những cứ liệu khoa học. Đây là một sự kiện triết học đáng kể nhất trong triết học tôn giáo kể từ mấy thế kỷ nay. Cho tới nay, chủ nghĩa Tâyia vẫn còn tiếng vang đáng kể trong giới tôn giáo và khoa học, mặc dù nhà triết học Pháp đã mất từ 1955.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu