Lý thuyết: Chương VIII: Triết học phi Mácxít hiện đại ở phương Tây

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Triết học phương Tây hiện đại đã trải qua một quá trình đầy biến động. Kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, nó đã phát triển theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai đến những năm 70

Triết học phương Tây hiện đại đã trải qua một quá trình đầy biến động. Kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, nó đã phát triển theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai đến những năm 70; giai đoạn thứ hai, từ những năm 70 đến ngày nay. Trên cái nền của những biến đổi to lớn của thế giới hiện đại, xã hội phương Tây cũng đi vào một bước rẽ: cuộc suy thoái về kinh tế kéo theo một cuộc khủng khoảng về hệ tư tưởng cùng với những trụ cột của nó là những trào lưu triết học.

Đương nhiên, để xem xét sự phát triển của triết học phương Tây với những đặc điểm hiện nay của nó, người ta không thể không trở lại giai đoạn trước để thấy được nguồn gốc, xu hướng, những tư tưởng khởi đầu đã quyết định bộ mặt hiện đại của nó và vẫn tiếp tục chế ước toàn bộ vấn để và xu hướng phát triển tiếp theo. Trong giai đoạn mới hiện nay, để thích ứng với tình hình, nhiều luận đề đã được điều chỉnh, thậm chí lùi vào hậu trường cùng với sự mất đi của ảnh hưởng và của bộ mặt tình huống của chúng. Nhưng nhiều luận đề có tính nguyên tắc của nhiều trào lưu triết học đã từng nổi lên trên diễn đàn tư tưởng thì vẫn là những nhân tố quan trọng và có hiệu lực trong đời sống triết học hiện nay ở phương Tây. Do đó, sự phân kỳ ở đây chỉ có ý nghĩa tương đối, sự khác biệt giữa hai giai đoạn trong sự phát triển của triết học phương Tây hiện đại vẫn là một quá trình của sự vận động thống nhất.

Chìa khoá giúp ta xem xét quá trình diễn biến phức tạp của triết học phương Tây hiện đại không có gì khác là làm rõ thực tế của đời sống và của triết học trong sự thống nhất hữu cơ và không thế tách rời với bước tiến của lịch sử mỗi dân tộc và lịch sử thế giới nói chung. Nói cách khác, đó chính là chủ nghĩa lịch sử đích thực.

Loigiaihay.com

Lý thuyết: Hành trình đi tới sự giải trừ hệ tư tưởng và cái chết của triết học Lý thuyết: Hành trình đi tới sự giải trừ hệ tư tưởng và cái chết của triết học

Để xây dựng hệ tư tưởng của mình, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước hiện đại đã lấy sự tiến hoá công nghệ làm nền tảng cho xã hội. Người ta dành cho kỹ thuật một tầm quan trọng đặc biệt.

Xem chi tiết
Sự ra đời của chủ nghĩa thực chứng mới Sự ra đời của chủ nghĩa thực chứng mới

Đã hơn một thế kỷ nay, chủ nghĩa thực chứng đã nhiều lần thay đổi hình thức với những trường phái và chi phái khác nhau, nhưng tất cả đều hợp thành một "tập đại thành" bám giữ khẩu hiệu "bản thân khoa học đã là triết học, những tri thức về thế giới là đặc quyền của khoa học thực chứng".

Xem chi tiết
Triết học của khoa học Triết học của khoa học

Tri thức học Một khi đã tuyên bố sự vô nghĩa của triết học, sự tồn tại học ở bản thân khoa học thực chứng, chủ nghĩa thực chứng mới đã xây dựng cho mình một chương trình về "triết học của khoa học".

Xem chi tiết
Thế nào là quan điểm toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể? Cho ví dụ. Các quan điểm đó được xác lập trên cơ sở lý luận nào? Thế nào là quan điểm toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể? Cho ví dụ. Các quan điểm đó được xác lập trên cơ sở lý luận nào?

- Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện, phát triển va lịch sử cụ thể: Quan điểm toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể là những quan điểm cơ bản thuộc về phương pháp luận của phép biện chứng duy vật.

Xem chi tiết
Lực lượng sản xuất là gì? Quan hệ sản xuất là gì? Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có mối quan hệ như thế nào? Từ việc hiểu biết mối quan hệ đó có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận nào? Cho ví dụ minh hoạ Lực lượng sản xuất là gì? Quan hệ sản xuất là gì? Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có mối quan hệ như thế nào? Từ việc hiểu biết mối quan hệ đó có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận nào? Cho ví dụ minh hoạ

Khái niệm lực lượng sản xuất + Khái niệm lực lượng sản xuất dùng để chỉ tổng thể các yếu tố cấu thành nội dung vật chất, kỹ thuật, công nghệ,... của quá trình sản xuất, tạo thành năng lực thực tiễn cải biến giới tự nhiên của con người.

Xem chi tiết
Nguyên nhân và kết quả có mối quan hệ biện chứng nào? Từ việc hiểu mối quan hệ biện chứng đó có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì? Cho ví dụ. Nguyên nhân và kết quả có mối quan hệ biện chứng nào? Từ việc hiểu mối quan hệ biện chứng đó có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì? Cho ví dụ.

- Khái niệm nguyên nhân và kết quả với tư cách là phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật Khái niệm nguyên nhân dùng để chỉ sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật, hiện tượng hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau từ đó tạo ra sự biến đổi nhất định. Những sự biến đổi đó được gọi là kết quả.

Xem chi tiết
Cơ sở hạ tầng là gì? Kiến trúc thượng tầng là gì? Trong xã hội có giai cấp, yếu tố nào là yếu tố giữ vai trò trọng yếu của kiến trúc thượng tầng? Cơ sở hạ tầng là gì? Kiến trúc thượng tầng là gì? Trong xã hội có giai cấp, yếu tố nào là yếu tố giữ vai trò trọng yếu của kiến trúc thượng tầng?

- Khái niệm cơ sở hạ tầng + Khái niệm: Với tư cách là phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, khái niệm cơ sở hạ tầng dùng để chỉ toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của xã hội.

Xem chi tiết