Lý thuyết: Chương VIII: Triết học phi Mácxít hiện đại ở phương Tây


Triết học phương Tây hiện đại đã trải qua một quá trình đầy biến động. Kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, nó đã phát triển theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai đến những năm 70

Triết học phương Tây hiện đại đã trải qua một quá trình đầy biến động. Kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, nó đã phát triển theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai đến những năm 70; giai đoạn thứ hai, từ những năm 70 đến ngày nay. Trên cái nền của những biến đổi to lớn của thế giới hiện đại, xã hội phương Tây cũng đi vào một bước rẽ: cuộc suy thoái về kinh tế kéo theo một cuộc khủng khoảng về hệ tư tưởng cùng với những trụ cột của nó là những trào lưu triết học.

Đương nhiên, để xem xét sự phát triển của triết học phương Tây với những đặc điểm hiện nay của nó, người ta không thể không trở lại giai đoạn trước để thấy được nguồn gốc, xu hướng, những tư tưởng khởi đầu đã quyết định bộ mặt hiện đại của nó và vẫn tiếp tục chế ước toàn bộ vấn để và xu hướng phát triển tiếp theo. Trong giai đoạn mới hiện nay, để thích ứng với tình hình, nhiều luận đề đã được điều chỉnh, thậm chí lùi vào hậu trường cùng với sự mất đi của ảnh hưởng và của bộ mặt tình huống của chúng. Nhưng nhiều luận đề có tính nguyên tắc của nhiều trào lưu triết học đã từng nổi lên trên diễn đàn tư tưởng thì vẫn là những nhân tố quan trọng và có hiệu lực trong đời sống triết học hiện nay ở phương Tây. Do đó, sự phân kỳ ở đây chỉ có ý nghĩa tương đối, sự khác biệt giữa hai giai đoạn trong sự phát triển của triết học phương Tây hiện đại vẫn là một quá trình của sự vận động thống nhất.

Chìa khoá giúp ta xem xét quá trình diễn biến phức tạp của triết học phương Tây hiện đại không có gì khác là làm rõ thực tế của đời sống và của triết học trong sự thống nhất hữu cơ và không thế tách rời với bước tiến của lịch sử mỗi dân tộc và lịch sử thế giới nói chung. Nói cách khác, đó chính là chủ nghĩa lịch sử đích thực.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu