Chương VII. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 7.26 trang 58

Phương trình nào sau đây là phương trình tham số của đường thẳng?

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 48, 49, 50

Kéo căng sợi dây tại một điểm M bởi một đầu bút dạ (hoặc phấn). Di chuyên đầu bút dạ để nó vẽ trên mặt bàn một đường khép kín (H7.18).

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 43, 44, 45

Hãy cho biết phương trình nào dưới đây là phương trình đường tròn. Tìm tâm và bán kính của đường tròn đó. Bên trong một hồ bơi, người ta dự định thiết kế hai bể sục nửa hình tròn bằng nhau và một bể sục hình tròn (H7.14)

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 36, 37

Trong mặt phẳng tọa độ, cho hai đường thẳng Xét vị trí tương đối giữa các cặp đường thẳng sau:

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 31, 32

Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác có ba đỉnh A(1; 3), B(-1;- 1), C(5 - 3). Lập phương trình tổng quát của đường cao kẻ từ A của tam giác ABC. Hãy chỉ ra một vectơ pháp tuyển của đường thẳng

Xem chi tiết

Bài 7.27 trang 58

Phương trình nào sau đây là phương trình tổng quát của đường thẳng?

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 50, 51, 52

Tại sao trong định nghĩa hypebol cần điều kiện a

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 46

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, một vật chuyển động nhanh trên đường tròn có phương trình

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 37, 38, 39

Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bốn góc. Các số đo của bốn góc đó có mối quan hệ gì với nhau? Tính góc giữa hai đường thẳng

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 32, 33, 34

Chuyển động của một vật thể được thể hiện trên mặt phẳng Oxy. Hãy chỉ ra một vectơ chí phương của đường thẳng Lập phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt Việc quy đổi nhiệt độ giữa đơn vị độ C (Anders Celsius, 1701 – 1744) và đơn vị độ F (Daniel Fahrenheit, 1 686 – 1 736) được xác định bởi hai mốc sau

Xem chi tiết

Bài 7.28 trang 58

Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 3 trang 52, 53

Tại một vùng biển giữa đất liền và một đảo, người ta phân định một đường ranh giới cách đều đất liền và đảo (H.7.28). Coi bờ biển vùng đất liền đó là một đường thẳng và đảo là hình tròn. Hỏi đường ranh giới nói trên có hình gi? Vì sao?

Xem chi tiết

Bài 7.13 trang 46

Tìm tâm và bán kính của đường tròn

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 3 trang 40, 41

giải thích vì sao kết quả đo đạc đó phù hợp với kết quả tính toán trong lời giải của Ví dụ 4. Nhân dịp nghỉ hè, Nam về quê ở với ông bà nội. Nhà ông bà nội có một ao cá có dạng hình chữ nhật ABCD

Xem chi tiết

Bài 7.1 trang 34

a) Lập phương trình tổng quát của đường thẳng b) Lập phương trình tham số của đường thẳng

Xem chi tiết

Bài 7.29 trang 58

Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường elip?

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 4 trang 54, 55, 56

Gương elip trong một máy tán sỏi thận (H7.33) ứng với clip có phương trình chính tắc

Xem chi tiết

Bài 7.15 trang 47

Viết phương trình của đường tròn (C) trong mỗi trường hợp sau:

Xem chi tiết

Bài 7.7 trang 41

Xét vị trí tương đối giữa các cặp đường thẳng sau:

Xem chi tiết

Bài 7.2 trang 34

Lập phương trình tổng quát của các trục tọa độ

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất