Bài 22. Ba đường conic Toán 10 Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mục 1 trang 48, 49, 50

Kéo căng sợi dây tại một điểm M bởi một đầu bút dạ (hoặc phấn). Di chuyên đầu bút dạ để nó vẽ trên mặt bàn một đường khép kín (H7.18).

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 50, 51, 52

Tại sao trong định nghĩa hypebol cần điều kiện a

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 3 trang 52, 53

Tại một vùng biển giữa đất liền và một đảo, người ta phân định một đường ranh giới cách đều đất liền và đảo (H.7.28). Coi bờ biển vùng đất liền đó là một đường thẳng và đảo là hình tròn. Hỏi đường ranh giới nói trên có hình gi? Vì sao?

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 4 trang 54, 55, 56

Gương elip trong một máy tán sỏi thận (H7.33) ứng với clip có phương trình chính tắc

Xem chi tiết

Bài 7.19 trang 56

Tìm tiêu điểm và tiêu cự của elip.

Xem chi tiết

Bài 7.20 trang 56

Tìm tiêu điểm và tiêu cự của hyperbol.

Xem chi tiết

Bài 7.21 trang 56

Tìm tiêu điểm và đường chuẩn của parabol

Xem chi tiết

Bài 7.22 trang 56

Lập phương trình chính tắc của elip đi qua hai điểm

Xem chi tiết

Bài 7.23 trang 56

Lập phương trình chính tắc của parabol đi qua điểm M(2;4)

Xem chi tiết

Bài 7.24 trang 56

Có hai trạm phát tín hiệu vô tuyến đặt tại hai vị trí A, B cách nhau 300 km.

Xem chi tiết

Bài 7.25 trang 56

Khúc của của một con đường có dạng hình parabol, điềm đầu vào khúc cua là A, điểm cuối là B, khoảng cách AB = 400 m. Đỉnh parabol (P) của khúc của cách đường thẳng ABmột khoảng 20 m và cách đều A, B (H.7.34).

Xem chi tiết