Bài tập cuối chương VIII Toán 10 Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 8.17 trang 76

Số cách cắm 4 bông hoa khác nhau vào 4 bình hoa khác nhau (mỗi bông hoa cắm vào một bình) là

Xem chi tiết

Bài 8.18 trang 76

Số các số có ba chữ số khác nhau, trong đó các chữ số đều lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 5 là

Xem chi tiết

Bài 8.19 trang 76

Số cách chọn 3 bạn học sinh đi học bơi từ một nhóm 10 bạn học sinh là

Xem chi tiết

Bài 8.20 trang 76

Bạn An giao một con xúc xắc 2 lần. Số các trường hợp để tổng số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bằng 8 qua hai lần gieo là

Xem chi tiết

Bài 8.21 trang 76

Hệ số của x^4 trong khai triển nhị thức (3x - 4)^5 là

Xem chi tiết

Bài 8.22 trang 76

a) Có bao nhiêu cách viết một dãy 5 chữ cái in hoa từ bảng chữ cái tiếng Anh (gồm 26 chữ cái)?

Xem chi tiết

Bài 8.23 trang 76

Từ các chữ số: 1; 2; 3; 4; 5; 6.

Xem chi tiết

Bài 8.24 trang 76

Tế bào A có 2n= 8 nhiễm sắc thể (NST), và nguyên phân 5 lần liên tiếp. Tế bào B có 2n=14 NST và nguyên phân 4 lần liên tiếp. Tính và so sánh tổng số NST trong tế bào A và trong tế bào B được tạo ra.

Xem chi tiết

Bài 8.25 trang 76

Lớp 10B có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 bạn tham gia vào đội thiện nguyện của trường trong mỗi trường hợp sau?

Xem chi tiết

Bài 8.26 trang 76

Trong khai triển nhị thức Newton của

Xem chi tiết