Bài 27. Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển Toán 10 Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mục 1 trang 83, 84

Một tổ trong lớp 10B có 12 học sinh, trong đó có 7 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 6 học sinh trong tổ để kiểm tra vở bài tập Toán.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 84, 85

Trong một cuộc tổng điều tra dân số, điều tra viên chọn ngẫu nhiên một gia đình có ba người con và quan tâm giới tính của ba người con này.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 3 trang 85, 86

Có ba hộp A, B, C. Hộp A có chứa ba thẻ mang số 1, số 2 và số 3. Hộp B chứa hai thẻ mang số 2 và số 3. Hộp C chứa hai thẻ mang số 1 và số 2. Từ mỗi hộp ta rút ra ngẫu nhiên một thẻ.

Xem chi tiết

Bài 9.6 trang 86

Chọn ngẫu nhiên một gia đình có ba con và quan sát giới tính của ba người con này.

Xem chi tiết

Bài 9.7 trang 86

Một hộp đựng các tấm thẻ đánh số 10, 11,...; 20. Rút ngẫu nhiên từ hộp hai tấm thẻ.

Xem chi tiết

Bài 9.8 trang 86

Một chiếc hộp đựng 6 viên bị trắng, 4 viên bị đỏ và 2 viên bị đen. Chọn ngẫu nhiên ra 6 viên bị. Tính xác suất để trong 6 viên bị đó có 3 viên bi trắng, 2 viên bị đỏ và 1 viên bị đen.

Xem chi tiết

Bài 9.9 trang 86

Gieo liên tiếp một con xúc xắc và một đồng xu.

Xem chi tiết

Bài 9.10 trang 87

Trên một phố có hai quán ăn X, Y. Ba bạn Sơn, Hải, Văn mỗi người chọn ngẫu nhiên một quán ăn. a) Vẽ sơ đồ hình cây mô tả các phần tử của không gian mẫu. b) Tính xác suất của biến cố “Hai bạn vào quán X, bạn còn lại vào quán Y.

Xem chi tiết

Bài 9.11 trang 87

Gieo lần lượt hai con xúc xắc cân đối. Tính xác suất để ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 6 châm.

Xem chi tiết

Bài 9.12 trang 87

Màu hạt của đậu Hà Lan có hai kiểu hình là màu vàng và màu xanh tương ứng với hai

Xem chi tiết