Bài 17. Dấu của tam thức bậc hai Toán 10 Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.7 trên 89 phiếu
Câu hỏi mục 1 trang 19, 20, 21, 22

Hãy chỉ ra một đặc điểm chung của các biểu thức dưới đây: Hãy cho biết biểu thức nào sau đây là tam thức bậc hai. c) Nhận xét về dấu của f(x) và dấu của hệ số a trên từng khoảng đó. Nêu nội dung thay vào các ô có dấu “?” trong bảng sau cho thích hợp

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 22, 23

Trở lại tình huống mở đầu. Với yêu cầu mảnh đất được rào chắn có diện tích không nhỏ hơn 48 \({m^2}\), hãy viết bất đẳng thức thể hiện sự so sánh biểu thức tính diện tích Độ cao so với mặt đất của một quá bóng được ném lên theo phương thẳng đứng được mô tả bởi hàm số bậc hai

Xem lời giải

Bài 6.15 trang 24

Xét dấu các tam thức bậc hai sau:

Xem lời giải

Bài 6.16 trang 24

Giải các bất phương trình bậc hai:

Xem lời giải

Bài 6.17 trang 24

Tìm các giá trị của tham số m để tam thức bậc hai sau dương với mọi

Xem lời giải

Bài 6.18 trang 24

Một vật được ném theo phương thẳng đứng xuống dưới từ độ cao 320 m với vận tốc ban đầu

Xem lời giải

Bài 6.19 trang 24

Xét đường tròn đường kính AB=4 và một điểm M di chuyển trên đoạn AB, đặt AM=x (H.6.19). Xét hai đường tròn đường kính AM và MB. Kí hiệu S(x) là diện tích phần hình phằng nằm trong hình tròn lớn và nằm ngoài hai hình tròn nhỏ.

Xem lời giải